Mahkeme Kararı(Anayasa Mahkemesi Suç kaydına 18 yaş sınırı)

Anayasa Mahkemesi(AYM), kanunen verilmemesi gereken kişisel verilerin idari makamlara açıklanması ve güvenlik soruşturmalarında esas alınması sebebiyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Karar, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Yeniden yargılama yoluyla, 18 yaşından küçükken işlediği suçtan güvenlik soruşturmasına takılan Fatih S. ve aynı konumdaki kişilere AYM kararı ışığında kamuda istihdam imkânı tanınabilecek. AYM bu kararıyla, 5237 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 10/3 fıkrası hükmü dikkate alındığında 18 yaşından küçükken işlenen suçlara dair kayıtların kamu görevlerine yapılacak atamalar dolayısıyla güvenlik soruşturması kapsamında ilgili kamu kurumlarına verilemeyeceği ve güvenlik soruşturmasında esas alınamayacağına da karar verdi.

KARAR TARİHİ 27.02.2019 Başvuru Numarası: 2014/7256

Resmi Gazete Tarih ve Sayı: 27/3/2019- 30727

EMSAL NİTELİĞİNDEKİ İŞTE O KARAR:

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/7256?KararTarihiBaslangic=27%2F02%2F2019&KararTarihiBitis=27%2F02%2F2019