Basın Açıklaması(03.01.2023)

BASIN AÇIKLAMASI

Son zamanlarda devletin korumasındaki yetişen kardeşlerimizle ilgili haberleri titizlikle takip ederek açıklamaları da dikkatle incelemekte ve araştırmalar yapmaktayız.

“Manisa Çocuk Yuvasında 12 Yaşında İstismara Uğradı” Haberi,

Bir Milletvekilinin: “Fuhuş çetelerinin yetiştirme yurtlarını kaynak olarak kullandığını,
Devlet koruması altında olan çocuklar çetelerin eline düşüyor!” Açıklamalarına dair,

Aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

1- Çeşitli nedenlerle aile ortamından, sevgi ve şefkatten yoksun bırakılan çocuklar; Devlet korumasında yetişmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına(@tcailesosyal) teslim edildikten sonra; Çocuk Esirgeme Kurumu olarak bilinen devletin koruması altında Devletimizin şefkatinde sıcak bir yuva ortamında tüm ihtiyaçları sağlanarak bedensel, ruhsal ve sosyal her türlü gelişim ihtiyaçları sağlanarak yaşamlarını sürdürecek şekilde yarınlarını en iyi kazanmak için devletin imkanlarıyla yetişmektedirler.

2-Son zamanlarda çıkan haberler ve açıklamalar basına yansıdığı şekilde içerik ve söylem bakımından aynı yerlerde yetişen bizleri derinden üzmektedir.

3-Manisa’daki istismar haberine dair gerekli araştırma ve inceleme yapıldığı kuşkusuzdur. Kaldı ki Devletimiz her bir çocuğa özenle bakma görevini yerine getirme yükümlülüğü gereği tespit edilen sorumsuzluk veya tedbirsizliklerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendi iç mevzuatıyla gerekli araştırma ve inceleme faaliyetlerini sürdürmekte ve gerektiğinde bu faaliyetin sonuçlarını ilgililere duyurmak yerinde olmakla birlikte sonuç açıklama yetkisi Bakanlığın kendisine aittir.

4-Koruma altındaki çocuklarla ilgili sorumsuzluk veya tedbirsizlik sonucu kardeşlerimizin hayata tutunmada karşılaştıkları sorunlar, istismar vb. ağır olaylara karşı sessiz kalınması veya gereğinin yapılmaması kabul edilemezdir. Bu hususta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerekli hassasiyeti gösterdiği tarafımızca bilinmekte ve takip edilmektedir. Kardeşlerimizie ilgili tüm bakım ve bakım sonrası faaliyetlerde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn @deryayanikashb Hanımefendi, Sayın Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve ekibinin özel ilgi ve hassasiyeti bizlerce takdir edilmektedir.

5-Açıklamaların aksine;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son zamanlarda devlet korumasındaki kardeşlerimize uyguladığı son derece yerinde ve mükemmel politikalarla Devlet Korumasında (Yetiştirme Yurtlarında) yetişenler AİLE KURMAKTA, Vali, Kaymakam , Doktor, Sosyal Hizmet Uzmanı, Öğretmen, Avukat, Sanatçı, Sporcu, Psikolog vd. unvanlarda toplumda önemli görevler üstlenmektedir.

6-Devlet korumasında yetişenlerle ilgili yapılan olumsuz açıklamalara dikkat edilmeli ve bir açıklama yapılacağı zaman devlet korumasında yetişen herkesi töhmet altında bırakacak veya bu kardeşlerimize toplumda olumsuz bakış açısı sergileyecek açıklamalardan kesinlikle uzak durulması en önemli talebimizdir.

7-Devlet Korumasında yetişen kardeşlerimizle ilgili 12.08.2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiğimiz dosyamızdaki taleplerin tamamı geçmişten gelen sorunların çözümüne yönelik olup, Devlet Korumasında Yetişen Çocukların ali menfaatleri için bu taleplerin olumlu sonuçlanması TBMM’deki Vekiller dair herkesten talebimizdir.

8-Bizler Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişenler olarak SİYASİ MALZEMELERİN ARACI OLMAK İSTEMİYORUZ. Devletin çocuklarına siyaset üstü bakış sergilenmesini bekliyoruz.

9-Devletin korumasında yetişenlerin başarılarının gözardı edilmemesi onların artık topluma insanlar kazandırdığı unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı