Basın Açıklaması(21.09.2022)

Konu: Anayasa Mahkemesi Kararıyla Yetim Hakkı Hiçe Sayılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

Çocuk Esirgeme Kurumu olarak bilinen yerlerde kalan devlet korumasındaki çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teklifi ve DEVLETİMİZİN TBMM’ye kanun tasarısıyla EŞİTSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN 27.03.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(T.B.M.M.) yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasıyla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen Geçici 16. Maddesinin birinci fıkrası 21/09/2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin Kararıyla 11 üyesinden 4 üyesinin karşı oyuna rağmen 7 üyenin aleyhte oyuyla unvan düzenlemesi İPTAL edilerek Korunmaya Muhtaç Çocukların öğrenimlerine göre atama hakları ellerinden alınmıştır.

Şöyle ki; 27.08.2018 tarihinde 7103 sayılı yasa ile 2828 sayılı Kanuna eklenen iki madde ile korunmaya muhtaç çocukların daha önceden yapılamayan öğrenime göre atama şekilleri eşitlik ilkeleri gözetilerek, eşitsizliğin ortadan kaldırılması için TBMM’de TÜM PARTİLERIN KABULÜ ile gerçekleşmişti.

TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM HAKKI HİÇE SAYILMIŞTIR.

Mardin İdare Mahkemesinin(Kanunun özü anlaşılmadan) başvurusunu hızlı şekilde gündemine alan Anayasa Mahkemesinin kararındaki KARŞI OYLAR İNCELENDİĞİNDE aslında yasanın çıkış nedeni kardeşlerimize uygulanan eşitsizliği önleme amacı olduğu ortadır. Karşı oy kullanarak YETİM HAKKINI SAVUNAN Sayın Anayasa Mahkemesinin 4 Üyesine çok teşekkür ederiz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN 7 ÜYESİ EŞİTSİZLİĞİ GÖZARDI ETMİŞTİR.

27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 24. maddesiyle 2828 sayılı Kanuna eklenen ek-1 maddedeki yeni düzenlemeye göre öğrenimine göre kamuya yerleştirme söz konusu iken, aynı kanuna 25. Maddeyle eklenen 16. maddeyle öğrenimine göre daha önce atanamayanlara uygulanan eşitsizliğin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Yani 21/09/2022 tarihine kadar geçici 16. maddeyi uygulayan kurumlardaki kardeşlerimiz öğrenimine göre atandı. Ancak hali hazırda çeşitli kurumlarda çalışan kardeşlerimiz ise henüz öğrenimine göre ilk atamadaki öğrenimine göre unvanlarına atanamadı.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı anayasal güvence altına alınan KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİLİK İLKESİNİ göz ardı etmiş ve korunmaya muhtaç çocuklar arasında eşitsizliğe yol açacak karar alınmıştır. Bu karar Devlet korumasında yetişenleri üzmüştür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK Hanımefendiye 12/08/2021 tarihinde sunduğum kanuni düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifimizin biran evvel TBMM sunularak çıkarılmasında kardeşlerimizin âli menfaatleri açısından önemle talep etmekteyiz.

Bu minvalde, bizlerinde görüşleri alınarak günümüz şartlarına göre çıkarılan mevzuat düzenlemelerinde her daim desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Siyasi Parti Sayın Genel Başkanları ve Siyasi Partilerden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya YANIK, Bakan Yardımcımız Sayın İsmail ERGÜNEŞ, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ve Bürokratlarımızın desteğinizi bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı

YADER 2022-38 BASIN AÇIKLAMASI

 

MEMURLAR.NET HABER LİNKİMİZ

https://www.memurlar.net/haber/1041770/yader-anayasa-mahkemesi-karariyla-yetim-hakki-hice-sayildi.html