ASH Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürüne Ziyaret Gerçekleştirildi.(Taleplerimiz, Çözümler, Projeler ve Sosyal Haklar Verilmesine Dair Dosyamız Sunuldu.)

Değerli Kardeşlerim,

YADER Derneğimiz olarak;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Genel Müdür Zeliha SAĞLAM makamında ziyaret edilerek, kardeşlerimize yapacağı önemli hizmetlerden dolayı ve hayırlı olsun plaketi takdim edildi.

Ziyarette ayrıca kardeşlerimiz ile ilgili aşağıda ayrıntıları bulunan talep, çözüm, projeler ve sosyal haklara ilişkin konular hakkındaki dosyamız sunularak, söz konusu hususlar hakkındaki gündem maddeleri üzerinde Genel Başkanımız Salih ÇETİN tarafından ayrıntılı tek tek değerlendirmelerde bulunularak, gündemde olan konulara destek talep edildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 • Koruması 18 Yaşından Önce Kaldırılanlar, Müstafi Sayılanların İstihdamı ve Unvan Düzenlemesi( Ekli Rapor ve Kanun Teklifi)

 • Kamuya Yerleşeceklerin Barınma, Askerlik ve İşe Girişte Sağlık Raporu Ücreti Sorunu(Ekli Rapor ve Çözüm Önerisi)

 • Kardeşlerimizin AÇSH Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Bakım Sonrası Birimlerde İstihdamı(Ekli Rapor ve Çözüm Önerisi)

 • Korunmaya Muhtaç Çocuklara Sosyal Haklar Tanınması.(TOKİ,Faizsiz Kredi, Çeyiz.EK-YAZI)

 • Çocukların yurttan ayrılmadan önce gelecek yaşantılarına hazırlanmaları ve ileriki yaşamlarında mağdur olmamaları amacıyla “Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Sosyal Yaşamda Rehberlik Projesi”

 • YADER GALA Gecesiyle, “Devlet Korumasında Yetişen Gençlerden Kamu ve Özel Sektörde Önemli Görevler Üstlenmiş Gençlerimizin Ödüllendirilmesi”

 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, çocuk bakım hizmetlerinin birlikte işleyişinde; geleceklerine yönelik olarak çocukların ali menfaatleri gereğince mevzuat değişikliği ile yeniden ele alınmasına yönelik ÇALIŞTAY YAPILMASI.

 • Uluslararası Çocuk Şurası Yapılması.

 • Devlet korumasında kalan kardeşlerimizin bulundukları illerde; sadece kardeşlerimizden oluşan FİKİR VE PROJE MASALARI oluştulması ve hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesinde çalışmalar yapılması.

 • Kardeşlerimize; SED yardımının uygulanmasında, kamuya yerleştirilme sürecinde MART 15, TEMMUZ 15 ve EKİM 15’İNE kadar hak sahipliği işlemlerinde mağduriyetlerinin önlenmesi için evraklarının zamanında bakanlığınıza gönderilmesinde, kamuda işe başlama öncesi ev tutma vs. sağlanan yardımlarda tüm illerde yeknesaklığın sağlanması ve özellikle bu işlemleri yapan birimlerde çalışan personellerin ilgili mevzuata dair güncel bilgilerinin olmasında AÇSH İl Müdürlüklerinin yeniden bilgilendirilmesi.

 • Mahkemeyi kazanarak kamuda işe girmeyi elde edenlere SED yardımı sağlanması.

 • Kardeşlerimize yönelik mevzuat değişikliklerinde STK’ların da görüşlerinin alınması.

 

Sayın Genel Müdürümüzün hassasiyeti, ilgi ve alakaları ile bizlerin desteğine inancımız tam olarak yeni görevinde başarılar temenni edip, desteklerinden dolayı da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SUNULAN DOSYALAR(pdf)

YADER 2021-14-AÇSHB ÇHGM GÖRÜŞME 19 Şubat 2021 -GÜNDEM MADDELERİ –

YADER 2021-14-AÇSHB ÇHGM GÖRÜŞME 19 Şubat 2021

YADER 2021-15-AÇSHB ÇHGM SOSYAL HAKLAR –

YADER 2021-15 AÇSHB ÇHGM SOSYAL HAKLAR TABLO

YADER