Temel Değerlerimiz

Merkez Yönetim Kurulu’nun Oybirliği İle Almış Olduğu 24.05.2021 tarihli ve 13 nolu Kararı Gereğince;

VİZYON & MİSYON & TEMEL DEĞERLERİMİZ 

  

Temel Değerlerimiz

1⇒ Korunmaya Muhtaç Çocukların Haklarını Savunmak

2⇒ Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık

3⇒ Siyaset Üstü Çalışmak

4⇒ Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

5⇒ Gönüllüğü Artırmak

6⇒ Her Türlü İletişimi Etkin Kullanmak

7⇒ Proje Odaklılık

8⇒ Çözüm Odaklılık

9⇒ İnovasyona Açık Olmak