Basın Açıklaması(02.12.2021)

SAYI   : 06-130-032/95                                                                                              02/12/2021

Konu : Devlet Korumasında Yetişenlerin Genel Durumları

BASIN BÜLTENİ

            Derneğimiz yaklaşık hedef kitlesi kamuda yaklaşık 60.000 ve toplamda aileleriyle 300.000 olan Yetiştirme Yurtlarından büyüyerek ayrılan kardeşlerimizle ve devletimizin koruması altında barınan korunmaya muhtaç çocukların her türlü maddi ve manevi sorunlarını çözümlemede yardımcı olmak, aile birliğinin önemini topluma anlatmada her türlü proje ve faaliyetler yapmak, korunmaya muhtaç çocukların her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak ve bu amaçlan gerçekleştirmek için her türlü koruma, yardımlaşma ve dayanışma ortamını sağlamak üzere Genel Merkezi Ankara olmak üzere; ülkemizin 7 bölgesinde 70 İl‘deki İl Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

►TARİHTE ÇOCUK ALANINDA İLK KAMU-STK BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İstanbul’da düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları kapsamında tarihte örneği olmayacak şekilde Sivil Toplum Kuruluşları olarak devlet korumasında yetişenlerler ilgili İstanbul’da Sivil Toplum Buluşmaları düzenlenmiştir.

STK Buluşmasında derneğimiz görüşlerini içeren konu başlıkları şunlardır;

  • Devlet korumasında yetişenlerin koruma öncesi ve sonrası sosyal hayata dair eğitimleri ile sosyal hayatta ve çalışma hayattaki genel durumları.

 

  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, çocuk bakım hizmetlerinin birlikte işleyişinde; geleceklerine yönelik olarak çocuklarımızın menfaatleri gereğince mevzuat değişikliği.
  • Uluslararası Çocuk Şurası Yapılması.

►ÜLKEMİZDEKİ MÜLTECİ KİMSESİZ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILMASI MESELESİ

  • Ülkemizdeki mülteci kimsesiz çocukların genel durumları(UNICEF verilerine göre, dünyada her gün 10 bine yakın çocuk öksüz veya yetim kalıyor, toplam öksüz ve yetim çocuk sayısı ise yaklaşık 140 milyon. Ancak istatistiklere yansımayan çocuk sayısının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.) konular toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya YANIK hanımefendiye aktarılmıştır.

Toplantı gün boyu sürmüş ve toplantıya sunduğumuz dosyalar ayrıntılı olarak irdelenmiş ve Sayın Bakanımızın devlet korumasında yetişenlerle ilgili böyle önemli bir toplantıyı yapması katılan tüm STKlarca memnuniyetle karşılanmıştır.

► ANNE BABASINI KAYBETMİŞ ÇOCUKLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER

TÜİK verilerine göre; 2020 yılında Türkiye’de;

22 milyon 750 bin 657 bin çocuk nüfusun içerisinde;

269 bin 202 oldu yetim, (Babası vefat)

80 bin 798 ise öksüz, (Annesi vefat)

4 bin 518 anne ve babası vefat etmiştir.

► ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARİHÇESİ

            İstiklal Savaşında şehit yakınlarının yetim ve öksüz kalan çocuklarının korunması, bakımın sağlanması, eğitilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla Ankara’da 30.06.1921 tarihinde Himaye-i Etfal Cemiyeti adı altında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde kuruldu…

Bugün Çocuk Esirgeme Kurumu(ÇEK) 100 yaşında …

1935 yılında adı “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” oldu, 1937 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek kabul edildi.

1981 yılında dernek statüsünden çıkarak “devlet kurumu” haline gelmiştir. 60 yıl dernek statüsünde korunmaya muhtaç çocuklara hizmet etmiştir.

2828 saylı Kanunla 1983 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu(SHÇEK) Genel Müdürlüğü ismiyle  çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları

2011 yılında Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

2018 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve

2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmet vermektedir.

Çocuk Esirgeme Kurumunun Kuruluş Tarihi Olan 30 Haziran günü  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanlığı kararıyla KORUYUCU AİLE GÜNÜ olarak ilan edildi.

►YETİŞTİRME YURTLARI 2017 YILINDA KAPATILARAK 96 YILLIK KOĞUŞ SİSTEMİNE SON VERİLDİ.

2017 yılında yetiştirme yurtları kapatılarak, şuan çocuk siteleri ve çocuk evleri şeklinde aile ortamı haline dönüştürülerek tüm kardeşlerimize hizmet vermektedir.

►KAPATILAN YETİŞTİRME YURTLARI YERİNE ÇOCUK SİTELERİ KURULDU.

ÇOCUK SİTESİ/ÇOCUK EVLERİ/ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ:

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM): Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında uygun hizmet modeli belirleninceye kadar hizmet veren birimlerdir.

Çocuk Evleri: 0-18 yaş arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev tipi birimlerdir.

Çocuk Evleri Sitesi (ÇES): Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşlardır.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri (ÇEKOM): Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.

Çocuk Destek Merkezleri(ÇODEM): Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan; psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı merkezlerdir.

            Bu kuruluşlarda özellikle öğretmen, psikolog, çocuk eğitimcisi yanında sosyal hizmet uzmanları olan sosyal çalışmacıların daha fazla olduğu yarınlarımız olan çocukların uzmanlarla yetiştirilmeleri önemlidir.

 

2020 Yıl Sonu İtibariyle;

Kuruluş Türü                           Sayı                 Kapasite                 Fiilen Bakılan

Çocuk Evleri Sitesi                    111                  7.187                            6.181

Çocuk Evi                                1193                 6.847                            5.956

Çocuk Destek Merkezi              65                    2.121                           1.387

TOPLAM                                 1.369                16.155                          13.524

 

Çocuğa Yönelik Hizmetler                                                                              Sayı

Kuruluş Bakımı Altında Bulunan Çocuk                                                             13.524             

Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen Çocuk                           129.422           

Toplam Evlat Edindirilen Çocuk                                                            17.896             

Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk                                                7.864               

Koruyucu Aile Sayısı                                                                                        6.481              

Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde Ücretsiz Bakılan Çocuk                          2.663              

TOPLAM                                                                                                         177.850                               

            Hiç kuşkusuzdur ki; Şuan devletimize emanet edilmiş yaklaşık 14.000 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı (eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumlarında) çocuk evleri/çocuk sitelerinde devletin şefkatli elinde büyüyen kardeşlerimizin sosyal hayata adaptasyonda devletimizin desteğiyle -bir ebeveynin evladına ömür boyu bakması gibi- bakmasını devletten beklemesi anayasadaki ismiyle korunmaya muhtaç çocuklar için bir hak ve dayanaktır.

            Devletimizin bu en değerli vatandaşlarından olan Korunmaya Muhtaç Çocuklar devlet terbiyesiyle yetiştirilmiş, her daim devletine sadık ve her zaman ihtiyaç duyduğu devletimizin destek ve himayelerinde devlet kurumlarında kazandıkları sosyal statüleriyle çalışma hayatında ve toplumda özgüvenle yaşamlarını sürdürmektedirler.

2828 sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince,

-Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar (0-18 yaş) devam etmektedir.

– Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilmektedir.

-Ortaöğretime devam etmesi nedeniyle 20 yaşına kadar, yükseköğrenime devam etmesi nedeniyle 25 yaşına kadar bakımı sağlanıyor…

-2828 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin son bendinde yer alan “Korunma kararı kalkan çocukların kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır. Bu çocuklara gerektiğinde imkânlar ölçüsünde kurumca yardımcı olunur.” gereğince, illerde rehberlik faaliyetleri meslek elemanları marifetiyle üçer aylık dönemlerde bir yıl yapılabilmektedir. İhtiyaç halinde rehberlik hizmeti 1 yıl daha uzatılabilmektedir. Derneğimizce de rehberlik hizmeti sürekli yapılmaktadır.

Devlet Korumasından Sonra;

– Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklar istihdam edilme şekilleri ve kamuda tanınan unvan vb. statü hakları diğer gerçek kişilere göre ayrı olarak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi kapsamında Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yıl da üç defa olmak üzere kura usulüyle öğrenim durumlarına göre kamuya atamaları gerçekleştirilmektedir.

– Kamuda istihdam hakkından yararlanacaklara o yıl içerisinde Bakanlıkça İş Hayatına Uyum Semineri düzenlenmektedir.

-Devlet Korumasından ayrılanlara Barınma, Sosyo Ekonomik Destek(SED) Yardımı ve diğer ihtiyaçları karşılanmaktadır.

-Ayrıca özel sektörde işe girene kadar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

►60.000‘NE YAKIN KARDEŞİMİZ KAMUDA İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR.

Devletimizin merhametiyle ve şefkatiyle, vatanına milletine bağlı, manevi değerlerle büyümüş ve örnek şahsiyet olarak devlet terbiyesiyle yetiştirilmiş kardeşlerimiz; her daim devletine sadık ve her zaman ihtiyaç duyduğu devletimizin destek ve himayelerinde devlet kurumlarında kazandıkları sosyal statüleriyle çalışma hayatında ve toplumda özgüvenle yaşamlarını sürdürmektedirler.

Yetiştirme Yurtlarından yetişen çocuklar devletin çocuklarıdır. Devletin çocukları, necip Türk Milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı en değerli insanlarındandır.

►TOPLUMA KAZANDIRILAN DEĞİL, TOPLUMA KAZANDIRAN OLDUK

Kardeşlerimiz, Devletimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilerek; Kaymakam, doktor, sosyolog, psikolog, polis, avukat, savcı, hakim, öğretmen, mühendis, idareci, bilgisayar işletmeni, memur, iş insanı, sanatçı, arkeolog, tekniker, teknisyen, hizmetli vs. unvanlarıyla kamu da yapmış oldukları hizmetlerle TOPLUMA YENİ NESİLLER KAZANDIRIYORUZ.                  

            Devlet korumasında yetişenler kendileriyle gurur duymaktadırlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da dediği gibi BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ…

            Yetenek taramasıyla spor, sanat, müzik, yazarlık, bilim gibi alanlarda birinciliklere imza atan ve milli olan kardeşlerimiz bulunmaktadır.

KORUYUCU AİLE OLUN,

SICAK ELİNİZLE UMUT OLUN!

Bir çocuğun en GÜVENDE hissettiği İKİ EL; Bir elini annesi, Bir elini babası tuttuğundadır…

 

► KORUYUCU AİLELER KARDEŞLERİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.

            2012 yılından bugüne koruyucu aileye teşviki, tanıtımını ve sürekli gündemde tutan ve her daim vatandaşlara çağrıda bulunan Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendiye teşekkür ediyor ve bu çağıryı bizde destekliyoruz…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 Yılı Güncel Rakamlara Göre;

2020 yılında Türkiye genelinde;

Devlet korumasındaki çocuk sayısının                                       13 bin 524

Koruyucu aile sayısı                                                                      6 bin 481

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise       7 bin 864

Evlat edindirilen çocuk sayısı                                                       493 oldu

 

-16 milyon nüfuslu İstanbul’da koruyucu ailedeki çocuk sayısı 725…

-5 buçuk milyon nüfusu olan Ankara’da koruyucu ailedeki çocuk sayısı 449,

-4 buçuk milyon nüfusu olan İzmir’de ise koruyucu ailedeki çocuk sayısı 414 aile var!

 

-Ülkemizde yaklaşık 8 bin çocuk koruyucu ailenin yanında…

-14 bine yakın kardeşimiz devletimizin şefkatli ellerinde bakımında yetişmektedir…

-Bu çocuklar, KAN BAĞI İLE DEĞİL CAN BAĞI İLE de sıcak aile ortamında kardeşleri olabilir….

Kimler koruyucu aile olabilir?

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

TC vatandaşı iseniz                                                       

Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız,

25-65 Yaşları arasındaysanız,                               

En az ilkokul mezunu iseniz,

Düzenli gelire sahipseniz,

Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Evli ya da bekâr,  çocuklu ya da çocuksuz herkes;

            Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurabilir.

► DEVLET KORUMASINDA YETİŞEN KARDEŞLERİMİZ GENEL TALEPLERİ

1) 18 Yaşından Önce Çeşitli Nedenlerle Koruma Kararı Kaldırılarak Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanların Bir Defaya Mahsus Kamuda İstihdamı.

2) Kamuda Müstafi Durumda Olanların/Göreve Başlatılmayanların Bir Defaya Mahsus Kamuda İstihdamı.

3) Kamuda Öğrenimine Göre Unvanına Atanamayanlar. (2828 S.K G. 16.Md).

4) Korunmaya Muhtaç Çocuklara Sosyal Haklar Tanınması. (Çeyiz, TOKİ, Faizsiz Kredi)

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Derya YANIK hanımefendiyle ve Sn.  Bakan Yardımcılarımızla birebir görüşmelerimizde sunduğumuz dosyaya her zamanki desteklerini bekliyoruz. Dosyamızla ilgili olarak Sn. Bakanımız Derya YANIK hanımefendinin ilgili birimlere vermiş olduğu çalışma talimatından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

            Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde dosyamızla ilgili devam eden çalışmaların bitirilerek, Bakanlıkça biran önce TBMM’ye gönderilmesini ve kanunlaşmasını talep ediyoruz.

            Kardeşlerimizin yukarıda bahsedilen mevzuat değişikliğine dair kanun teklifi önerimize Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızdan, Siyasi Partilerin Sayın Genel Başkanlarından ve Sayın Milletvekillerimizden özellikle destek talep ediyoruz.

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya YANIK, Sn. Bakan Yardımcılarımız İsmail ERGÜNEŞ, Fatma ÖNCÜ ile Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI, Bakanlık Genel Müdürleri ve çalışanlarının hassasiyetleri bizlerce takdirle karşılanmaktadır.

                                                                                     

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Salih ÇETİN

YADER Genel Başkanı

 

BASIN BÜLTENİ YAZILI HALİ

Aşağı doğru ok

YADER 2021-95-BASIN BÜLTENİ