27 Mart 2018 Tarihinde Görevde Olanlar İçin (Mahkeme Kararları-2828 Geçici 16. Madde Unvan Atamasına Dair)

27 Mart 2018 Tarihinde Görevde Olanlar İçin;

UNVAN ATAMASINA DAİR EMSAL MAHKEME KARARLARI

2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesine göre Unvan Atamaları İçin Emsal Mahkeme Kararları:

 

Gelir İdaresi Bakanlığı 

Hizmetli İken Teknisyen(*) Unvanını Kazanan Kardeşimizin Kesinleşen Emsal İstinaf Mahkeme Kararı

(*)Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe ve Finansman Bölümü Mezunu

WORD HALİ

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ-E.2020-6 -K.2020-170 HİZMETLİ TEKNİSYEN-GELİR İDAESİ

PDF HALİ

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ-E.2020-6 -K.2020-170 HİZMETLİ TEKNİSYEN-GELİR İDAESİ

ÜNİVERSİTE(ODTÜ)

Bilgisayar İşletmeni İken Programcı Unvanını Kazanan Kardeşimizin Kesinleşen Emsal İstinaf Mahkeme Kararı

WORD HALİ

ANKARA 11 İDARE MAHKEMESİ-E.2019-1891 -K.2020-894 BİLG İŞL -PROGRAMCI-ÜNİVERSİTE-ODTÜ

PDF HALİ

ANKARA 11 İDARE MAHKEMESİ-E.2019-1891 -K.2020-894 BİLG İŞL -PROGRAMCI-ÜNİVERSİTE-ODTÜ

TÜM MAHKEME KARARLARI(İSTİNAF-KESİNLEŞEN KARARLAR DAHİL)

https://www.yader.org.tr/unvan-ile-ilgili-emsal-mahkeme-kararlari/