27/Aralık/2023

Basın Açıklaması

Sayı        : 06-130-032 /34                                                                           27/12/2023

Konu     : Devlet Korumasında Yetişenlerin Talepleri Hk.

BASIN AÇIKLAMASI

                Ülkemizde, devlet korumasında yetişenlerin sosyo-ekonomik açıdan kamuda istihdamları devletimizin çok önemli bir desteğidir. Hiç kuşkusuzdur ki; devlet korumasında devletin şefkatli elinde büyüyen kardeşlerimizin sosyal hayata adaptasyonda devletimizin desteğiyle -bir ebeveynin evladına ömür boyu bakması gibi- bakmasını devletten beklemesi anayasadaki ismiyle korunmaya muhtaç çocuklar için bir hak ve dayanaktır. Bundan dolayı devletimiz her daim var olsun. Devletimize müteşekkiriz.

               Gelinen aşamada devlet korumasında yetişenler olarak taleplerimiz;

1) Yurttan 18 yaş öncesi Koruması Kaldırılanların Kamuda İstihdamı sağlanmalıdır:

– Örnek olarak; 18 yaş öncesi yurttan ayrılmış ancak 2 yıldan fazla devlet korumasında yararlanan kardeşlerimiz ilk derece mahkemesini kazanarak kamuda istihdam edilmekte, aile kurarak sosyal çevre oluşturmakta, ancak sonrasında istinaf mahkemesini kaybettiğinden, kamuda işine son verilmekte, ancak benzer durumda olup ülkemizin farklı bölgesinde aynı durumda olan başka kardeşimiz her istinafı kazanarak işine devam etmektedir. Bu adaletsiz durum, kardeşlerimizin işine son verilmeleri ve psikolojik ve ekonomik durumları dikkate alındığında vicdanları yaralamaktadır. Bu adaletsizlik kanuni düzenlemeyle giderilmelidir.

2) Kamuda Müstafi sayılanlara(işten çekilenler ya da göreve başlatılmayanlar) bir defaya mahsus olmak üzere Kamuda İstihdamı sağlanmalıdır:

– 18 yaş sonrası kamuda istihdamı sağlanan kardeşlerimizden çeşitli ailevi ve psikolojik nedenlerle kamuda istihdam müstafi sayılanlara özel durumları dikkate alınarak yeniden istihdam hakkı kanuni düzenlemeyle sağlanmalıdır.

3) Öğrenime göre ünvanına atanamayanların ünvanlarına atanması sağlanmalıdır:

– 27.03.2018 tarihinde yapılan kanuni düzenlemeyle açık/düz lise veya yükseköğrenim bitirenlerden mezun oldukları öğrenimlerine göre kamuda istihdamı sağlanmaya başlandı. Ancak, 27.03.2018 tarihinden önce benzer şekilde mezun olanlara sağlanan haklardan bir kısım kardeşlerimiz yararlandırılmadı. Bu nedenle kadrosuna atanamayanların mağduriyetleri kanuni düzenlemeyle giderilmelidir.

4) Kadın-Erkek ayrımı yapılmaksızın Evlenenlere Çeyiz Yardımı yapılmalıdır:

-2828 sayılı Kanunun 32. Maddesi 40 yıldır yürürlükte ve sadece devlet koruması altındaki yaş sınırı dahi konulmayan kız çocukları için geçerli olmasına rağmen işlevliğini yitirmiş ve kız çocuklarına erken evlilik algılanacak şekilde bu kanun yürürlüktedir. Yapılacak yeni kanuni düzenlemeyle 18 yaşından sonra devlet korumasında yetişenler için kadın-erkek ayrımı yapılmadan tüm kardeşlerimize uygulanmalı ve evlilikleri bu şekliyle devletçe desteklenmelidir.

5) Faizsiz kredi ile TOKİ tarafından ev imkanı sağlanması hususlarının hayata geçirilmelidir:

-Kardeşlerimizin devlet korumasında yetiştiği dikkate alındığında devlet korumasından ayrıldıktan sonra kuracakları ailelerine en büyük destek yapılacak kanuni düzenlemeyle TOKİ’den faizsiz kredi imkanıyla ev almaları desteklenmelidir.

Anayasamızın 61. Maddesindeki “Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.” hükmü ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında devletimizin SOSYAL DEVLET İLKESİ gereğince;

Kardeşlerimizin vicdanları yaralayan ve bizleri derinden üzen yukarıda izah ettiğimiz mağduriyetleri dikkate alındığında, yaklaşık 5 yıldır dile getirdiğimiz ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur GÖKTAŞ ÖZDEMİR’e 04.07.2023 tarihinde sunduğumuz taleplerimize ait Kanun Teklifini içeren önerilerimizin hayata geçirilmesi kardeşlerimiz için hayati öneme sahiptir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.