2828 EK-1 Md. Hk.

Kıymetli Kardeşlerim,

Kamuda İstihdama Dair aşağıdaki Kanunla ilgili açıklamalarda bulunmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan:

7103 sayılı Kanunun MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- ….

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce HAK SAHİBİ OLANLARDAN daha önce İSTİHDAM HAKKINDAN YARARLANMAMIŞ OLANLAR, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  BEŞ YIL içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan İSTİHDAM HAKKINDAN maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.”

MADDE 93- (1) Bu Kanunun;

g) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

27.03.2018 Tarihli Resmi Gazete linki:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm

Yukarıda belirtilen Kanun hükmüne göre;

  1. 27.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 25. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 5 yıl düzenlemesi İSTİHDAM HAKKI OLUP, İSTİHDAM HAKKINDAN YARARLANMAYANLARDAN; 27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE yurttan ayrılıp 2 yıl içinde kamuya atanmak üzere form a belgesi düzenlemesini TALEP ETMESİ İÇİN 27.03.2018 tarihinden itibaren 5 yıl olarak düzenlemiştir. 
  2. Bu düzenlemeye göre 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesiyle kamuda istihdam hakkı olanlardan; 27.03.2018 tarihinden önce çeşitli nedenlerle 2 yıl içinde kamuda istihdam için  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmayanların, 27.03.2018 tarihinden itibaren 5 yıl sonraya denk gelen 27.03.2023 tarihine kadar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  3. Bu düzenlemeye göre 19.02.2014 TARİHİNDEN ÖNCE kamudan istifa/çekilme veyahut diğer nedenlerle ayrılanların; 27.03.2023 tarihinde kadar kamuda istihdam için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  4. Mevcut durumda yeni yurttan ayrılanların 5 yıl içinde başvuru süresi ise; koruma altından istihdam hakkını elde edecek şekilde ayrıldıkları tarihten itibaren başlar. Örnek olarak 09.02.2022 tarihinde yurttan ayrılan bir kardeşimizin kamuda istihdam için Form A düzenlemesi için en son başvuru tarihi 09.02.2027 ‘dir. Dolayısıyla mevcut koruması devam edenlerden istihdam hakkı elde edecek şekliyle yurttan(kurumdan) ayrılanlar için yurttan ayrıldığı tarih itibariyle 5 yıl olarak dikkat alınır.
  5. Kamuda istihdam hakkı olanların her yıl mayıs, eylül ve aralık ayındaki tercihlere katılmaları için; Mayıs ayı için en geç Mart ayının 2 haftasına kadar, Eylül ayı için Temmuz ayının 2 haftasına kadar ve Aralık ayı için ise Ekim ayının 2 haftasına kadar ayrıldığı yere Form A Belgesi düzenlenmesi için başvurması gerekmektedir.
  6. İstihdam hakkı olanlardan Form A Belgesi başvurusu sonrası E-DEVLETTEN AİLE İSTİHDAM yazıp ekrana gelen “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Hakkı Sorgulama” linkini tıklayarak başvurusunun onaylanmasını da mutlaka takip etmelidir. 
  7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen hususlarla ilgili ceza almış olanların cezanın infaz tarihinden itibaren 3 yıl veya 5 yıl geçtikten sonra cezanın verildiği Mahkemeye AŞAĞIDA örneği bulunan DİLEKÇEYLE başvurarak yasaklanmış haklarının  iadesini(mennu hakları) mutlak suretle almaları gerekmektedir. Aksi takdirde kamuda istihdam hakkı olsa dahi anılan kanun hükmü gereği göreve başlatılmaları mümkün olmayabilir. Bu durumda olanların kamuya mayıs, eylül ve aralık aylarında yapılacak tercihlerinden önce memnun haklarını mutlak suretle ilgili mahkemelerden almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı

 

DİLEKÇE

https://www.yader.org.tr/dilekce-adli-sicil-kaydi-silinmesi-icin/