Basın Açıklaması (27.06.2019)

BASIN VE SOSYAL MEDYA BÜLTENİ

SAYI  : 06-130-032 /32                                                                                          27/06/2019

Konu  : Yetiştirme Yurtlarında Yetişen Kardeşlerimiz Hk.

 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU olarak bilinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devlet koruması altında yetişen korunmaya muhtaç çocuklar için kamuda istihdamlarında yapılan kanuni düzenlemeye (7103 Kanunun 24. Maddesi) göre 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe konulan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek-1 maddesine göre;

 

Devlet Korumasında yetişen kardeşlerimizin, öğrenim durumlarına göre yılda üç defadan az olmamak üzere; Devlet Personel Başkanlığınca kamuya yerleştirmelerin yapılması hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan bu kanuni düzenleme sonrası, ikincil mevzuat olarak 20.11.2018 tarihinde yürürlüğe konulan yönetmeliğin 7. Maddesine göre ise kardeşlerimizin kamuda istihdamlarına ilişkin yerleştirme dönemleri olarak; yılda en az üç defa yerleştirmeler yıl içerisinde Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere toplamda üç kez yapılması belirtilmektedir.

 

Ancak, 2019 yılı içerisinde kamuya ilk yerleştirme dönemi olan Mayıs ayında devlet koruması altında yetişen kardeşlerimizin yerleştirme işlemlerine dair tercihler ve sonrasında yerleştirmeler yapılmadığı gibi Haziran ayı bitmesine doğru henüz yerleştirmeye ilişkin tercih duyuruları bile ilan edilmemiştir. Bu durumda kamuya yerleştirmeyi bekleyen kardeşlerimizin devlet koruması sonrasındaki oluşan mağduriyetlerin giderilmesi elzem olup, bunun için kamuya yerleştirme süreçlerinin bir an evvel yapılması kardeşlerimiz adına talebimizdir.

 

Ayrıca, daha önceden kamuda öğrenimine uygun olmayan kadrolara yerleşen devlet korumasındaki kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yapılan kanuni düzenlemeye (7103 Kanunun 25. Maddesi) göre 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun Geçici 16. Maddesi ile halen görevde olan kardeşlerimizden öğrenim durumlarına göre ünvanlarına atanamayan veya öğrenimine göre bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarda kadrosu bulunmayanların başka kurumlarda ki hak ettikleri ünvanlara atamalarının yapılması kardeşlerimiz arasında kurumların uyguladığı eşitsizlikleri ortadan kaldırması anayasal eşitlik ilkesi temelinde önem arz etmektedir.

 

Bu minvalde, yukarıda belirttiğimiz kardeşlerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’tan gerekli adımların atılması noktasında desteklerini beklemekteyiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BASIN VE SOSYAL MEDYA BÜLTENİ

YADER 2019-32- BASIN BÜLTENİ