31/Mart/2021

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sn Ali YAZ’a Ziyaret Gerçekleştirildi.

 

 

Değerli Kardeşlerim,

PTT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sn Ali YAZ ‘ı makamında ziyaret ederek, kardeşlerimizin taleplerini ilettik.

Ziyarete Genel Başkan Yardımcımız Behçet AYAN, Kadın Kolları Genel Başkanımız  Yeter ERDOĞDU ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcımız Serap ORHAN’da katıldı.

Taleplerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduk ve yazımız eki listedeki kardeşlerimizin talepleriyle ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ve ilgili makama sunulacağını Sn Başkanımız bizlere bildirilmiştir.

Sn. Başkanımıza ilgi ve alakalarından dolayı derneğimiz adına çok teşekkür ediyoruz.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı 

 

 

SAYI  : 06-130-032 /29                                                                                                 31/03//2021

Konu  : 2828 S. Kanunun Ek-1 Maddesi gereğince İstihdam Edilenler Hk.

 

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına)

                                                         ANKARA

 

2828 Sayılı Kanunun ek-1 maddesi 27.03.2018 tarihinde 7103 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değiştirilmiş ve bundan böyle öğrenim ihrazı veya öğrenim durumu ayrımı yapılmaksızın devlet korumasında yetişen korunmaya muhtaç çocukların kamuda istihdamları öğrenimlerine göre atama imkanı sağlanmıştır.

 

27.03.2018 tarihinde yasalaşan 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Maddesinde de;Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. amir hükmü yer almaktadır.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç kısmındaki A. Hukukun Uygulanması Ve Kaynakları başlıklı 1. Maddesinde;” Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.” denilmektedir. Dolayısıyla 2828 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesindeki ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri ünvanları MADDE GEREKÇESİNDE Öğrenim Durumuna Uygun Kadrolara atanarak mağduriyetlerin giderilmesi belirtilmektedir.

 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde(PTT’de) çalışan 399 Sayılı KHK’nin ekli II sayılı cetveline tabi personelin; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun geçici 5. Maddesi ve geçici 6. Maddesi çerçevesinde; özlük ve mali hakları aynen korunacağı ve tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunacağı belirtilmektedir.

 

Ekli listede atanamayanların mezkur Kanunlara göre yeniden değerlendirmelerin yapılarak mağduriyetlerinin önlenmesini teminen öğrenim durumlarına göre atamalarının gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

 

Ayrıca anılan 2828 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesine göre bugüne Kadar ki atamalardan dolayı dernek olarak teşekkürlerimizi sunarız.

 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Salih ÇETİN

  Genel Başkan

EKLER                     :

Ek-1-Liste