20/Nisan/2022

İdare Mahkemesini Kazanıp, Kamuda İstihdam Hakkı Olanların Dikkatine!

Kıymetli Kardeşlerim,

İdare Mahkemesini Kazanıp Tercih Hakkı Olanların Dikkatine!

18 yaşından önce devlet korumasından çeşitli nedenlerle ayrılıp, daha sonrasında mahkeme kararıyla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince kamuda istihdam hakkı elde edenlerin ilk derece mahkemesi sonrası istinaf mahkemesinden olumlu kesinleşme kararı almadıkça tercih hakkını kullanıp, sonrasında istinaf mahkemesinde kazandıkları kararlar işlemden kaldırılınca kamuda göreve başlasalar dahi memuriyetlerine son verilmektedir. Bu durum kardeşlerimizin mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır.

Bu nedenle İDARE MAHKEMESİnde açılan davayı kazandıktan sonra BÖLGE İDARE MAHKEMESİ OLAN İSTİNAF MAHKEMESİNDE ilk derece Mahkemesi(İdare Mahkemesi) kararının kaldırılması talebi istinafça reddedilme kararı almadan yani istinafta reddi kesinleştirmedikçe, mağdur olmamaları için kamuya yerleştirilmesine ilişkin tercih dönemlerinde tercih haklarını kullanmamaları tavsiye edilmektedir.

Yukarıdaki durumda olup, İSTİNAF MAHKEMESİ sonucunu bekleyip de tercih haklarını kullanmayanların tercih hakları saklıdır ve her daim tercihlerini kullanma hakları vardır.

Örnek verirsek; Davacı olduğu İDARE MAHKEMESİNE açılan davayı “İPTAL” yoluyla kazanana karşı kurum İSTİNAF MAHKEMESİNE dava açmışsa ve İSTİNAF MAHKEMESİ kararı “istinaf başvurusunun REDDİNE” şeklinde kesinleşmiş karar çıkmışsa, mahkemeyi kazanın artık tercih yapmasında ileride bir mağduriyet yaşanmayacaktır.

Ancak, Davacı olduğu İDARE MAHKEMESİ kararında belirtilen İPTAL kararıyla mahkemeyi kazanıp, kurumun itirazıyla İSTİNAF MAHKEMESİ kararında İDARE MAHKEMESİ KARARIN KALDIRILMASINA, ve “İSTİNAFIN KABULÜNE” şeklinde çıkan kesin kararla KARAR BOZULMUŞSA İDARE MEHKEMESİ KARARINI KAZANAN AÇISINDAN TERCİH YAPSA DAHİ MAĞDURİYET YAŞAYACAK ve kamuda görevine son verilmektedir.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı