18/Mart/2021

Kardeşlerimizin Kamuya Yerleşme Dönemleri

Değerli Kardeşlerim,

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince; AÇSH Bakanlığınca, her yıl #Mayıs#Eylül ve #Aralık aylarında Kamuya yerleştirme işlemine esas tercihler ve kura işlemleri sonucu atandığınız kurumlarca göreve başlayış evrakı olan atamalar gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen aylar öncesinde;
Mayıs ayı için #Mart ayının,
Eylül ayı için #Temmuz ayının ve
Aralık ayı için #Ekim ayının #ikinci #haftalarında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Çalışma Genel Müdürlüğüne hak sahibi olanların isim listeleri gönderilmektedir.

Bilgilerinize…

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı