26/Ağustos/2021

KAMUDA İSTİHDAM HAKKI OLANLARIN(2828) DİKKATİNE!!! (TERCİHLER ÖNCESİ MUTLAKA OKUYUN!)

 

 

 

Kıymetli Kardeşlerim,

#İlkatama tercihleri için;

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI MUTLAKA OKUYUNUZ!!!

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince kamuya tercihler ve kura işlemlerinin S.H.K.K.T.İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğim 10/A maddesi gereğince 2021 Eylül ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilmesi beklenmektedir.

Ancak, tercih işlemleri yapmadan önce aşağıdaki bilgilendirme çok önemlidir.

17 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 s KHK’ya tabi kuruluşlarında, tercih işlemleri sonrasında kurayla kurumlara yerleştirme sonrası göreve başlayacaklardan istenilecek belgelerde bulunacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuna göre yapılacak araştırma da kamuda göreve başlayabilmek için adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bilgisinin bulunmaması gerekmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI BULUNANLARIN KAMUYA ATANMA SONRASI GÖREVE BAŞLATILMALARINDA SIKINTI YAŞAYABİLİRLER.

BU YÜZDEN;

TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPMADAN ÖNCE E-DEVLETTEN ADLİ SİCİL KAYDINIZI KONTROL EDİNİZ!

Adlî Sicil Kaydı Sorgulama

Kurum Türü: Resmi” seçiniz

Belgenin Neden Verileceği

“Devlet Memuriyeti” seçiniz

Belgenin Nereye Verileceği: Kamu” yazınız.

Eğer kişinin adli sicil kaydı belgesinde ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI VAR veya ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR ARŞİV KAYDI YOKTUR ise öncelikle adli sicilindeki suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde ve 399 s KHK’nin 7. Maddesinde belirtilen suçlar ise bu suçların infazından itibaren 3 yıl sonunda; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi(Memnu hakların iadesi) başlıklı 13/A maddesi gereğince MAHKEMEDEN MENNU HAKLARIN İADESİNİ ALIP, ADLİ SİCİL KAYDINI SİLDİRDİKTEN SONRA KAMUYA ATANMAK İÇİN TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Bazı suçlarda adli sicilden ve arşivden silinme işlemi 5 yıl, 15 yıl ve ya 20 yıldır.

AKSİ TAKDİRDE ADLİ SİCİL KAYDINI VE ARŞİV KAYDINI YUKARIDA BELİRTİLEN ÇERÇEVEDE SİLDİRMEYENLERİN GÖREVE BAŞLATILMASI ZOR GÖZÜKMEKTEDİR. BU DURUMDA OLUPTA ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE GÖRE OLANLARIN SİLME İŞLEMİ YAPMADAN TERCİH YAPTIKLARI TAKDİRDE KAMUYA YERLEŞTİRME DE BİR HAK OLDUĞUNDAN TEKRARDAN KAMUYA YERLEŞME İMKANI MEVCUT KANUNA GÖRE BULUNMAMAKTA OLDUĞUNDAN GEREKLİ OLAN BU DUYURUMUZA GÖRE İŞLEM YAPMALARI ELZEMDİR.

BU DURUMDA OLANLAR HAK SAHİBİ OLDUKTAN SONRA TERCİHLERİNİ YUKARIDA BELİRTİLEN MENNU HAKLARININ İADESİNİ ALDIKTAN SONRA YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 2828 sayılı Kanuna eklen yeni düzenlemelere göre hak sahiplerinin kamuda istihdamı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru süresi 5 yıl olup, BAŞVURDUKTAN SONRA TERCİHLERİ HER ZAMAN SAKLIDIR. Dolayısıyla tercihlerini kullanmada süre kısıtlılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle bakanlığa başvurduktan sonra tercihlerini memnu haklarının iadesi sonrasında da yapabilirler.

Bu durumda olan kardeşlerimizin tercihlerini yapmadan bu bilgilendirmeye göre adım atmaları gerekmektedir.

!!!TERCİH YAPMADAN MUTLAKA DANIŞINIZ!!!

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN

YADER Genel Başkanı