1/Eylül/2020

İlk Atama Hakkı Olanların Dikkatine!!! (Tercihler Öncesi Mutlaka Okuyun!)

Değerli Kardeşlerim,

ÇOK ÖNEMLİ!!!

#İlkAtama için;

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince kamuya tercihler ve kura işlemlerinin 2020 Eylül ayında ilan edilerek gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Ancak, tercih işlemleri yapmadan önce aşağıdaki bilgilendirme çok önemlidir.

Buna göre her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 s KHK’ya tabi kuruluşlarda güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması anayasa mahkemesince iptal edilse de tercih işlemleri sonrasında kurayla göreve başlayacakların kamuda göreve başlayabilmek için adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bilgisinin bulunmaması gerekmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI BULUNANLARIN KAMUYA ATANMA SONRASI GÖREVE BAŞLATILMALARINDA SIKINTI YAŞAYABİLİRLER.

BU YÜZDEN;

TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPMADAN ÖNCE E-DEVLETTEN ADLİ SİCİL KAYDINIZI KONTROL EDİNİZ!

Eğer kişinin adli sicil kaydı belgesinde ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI VAR İSE öncelikle adli sicilindeki suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde ve 399 s KHK’nin 7. Maddesinde belirtilen suçlar ise bu suçların infazından itibaren 3 yıl sonunda; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi(Mennu hakların iadesi) başlıklı 13/A maddesi gereğince MAHKEMEDEN MENNU HAKLARIN İADESİNİ ALIP, ADLİ SİCİL KAYDINI SİLDİRDİKTEN SONRA KAMUYA ATANMAK İÇİN TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

AKSİ TAKDİRDE ADLİ SİCİL KAYDINI VE ARŞİV KAYDINI YUKARIDA BELİRTİLEN ÇERÇEVEDE SİLDİRMEYENLERİN GÖREVE BAŞLATILMASI ZOR GÖZÜKMEKTEDİR.

BU DURUMDA OLANLAR HAK SAHİBİ OLDUKTAN SONRA TERCİHLERİNİ YUKARIDA BELİRTİLEN MENNU HAKLARININ İADESİNİ ALDIKTAN SONRA YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 2828 sayılı Kanuna eklen yeni düzenlemelere göre hak sahiplerinin kamuda istihdamı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru süresi 5 yıl olup, BAŞVURDUKTAN SONRA TERCİHLERİ HER ZAMAN SAKLIDIR. Dolayısıyla tercihlerini kullanmada süre kısıtlılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle bakanlığa başvurduktan sonra tercihlerini mennu haklarının iadesi sonrasında da yapabilirler.

Bu durumda olan kardeşlerimizin tercihlerini yapmadan bu bilgilendirmeye göre adım atmaları gerekmektedir.

!!!TERCİH YAPMADAN MUTLAKA DANIŞINIZ!!!

Bilgilerinize.

 

Salih ÇETİN

Genel Başkan