21/Ağustos/2019

Beklenen Yönetmelik 21.08.2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

 

Değerli Kardeşlerim,

 

#İlkAtama

 

Beklenen Yönetmelik 21.08.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercih sürecini açıklayacak.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’tan Allah razı olsun.

 

Hayırlı olsun.

 

YAYIMLANAN YÖNETMELİK

 

21 Ağustos 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30865

YÖNETMELİK

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM

HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kontenjanlarının yarısı Eylül ayında yapılacak yerleştirme işlemleri için, kalan diğer yarısı ise eşit şekilde Mayıs ve Aralık yerleştirmeleri için dağıtılır.” ibaresi “kontenjanları Mayıs, Eylül ve Aralık yerleştirmeleri için eşit olarak dağıtılır.” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/6/2014 29028
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/11/2018 30601

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/