2/Eylül/2019

2828 s. K. Ek-1 Md. gereğince Kamuya İLK ATAMA Hakkında

Değerli Kardeşlerim,

#İlkAtama da atanacaklar içindir.

Kapatılan DPB, Devlet Personel Başkanıyla yaptığım görüşmede;

21.08.2019 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan tercihlere ilgili yönetmelik şundan dolayı yayımlandı;

2828 s.K. Ek-1 maddesi, 27 Mart 2018 ‘de yapılan kanuni değişiklikle kamuya #İlk defa atamalarda üniversite, lise ve sonra ilköğretim mezunlarının öncelik sıralamasıyla yılda üç defa yerleştirme imkanı getirilmiş,

Bu yeni kanuni düzenlemeye göre 20.11.2018 tarihinde yayımlanan yönetmelikte yılda 3 defa yerleştirme işleminde ki kontenjanların yarısının Eylül ayında kalan yarısı Mayıs ve Aralık ayında şeklinde düzenlenmişti. Bu şekliyle mezuniyet durumuna göre yerleştirmelerdeki tercihlerde eşitsizlikler olacaktı, tercih hakkı olsa dahi yerleştirmesi başka döneme sarkan mezun durumdakiler olacaktı. İlköğretim mezunları gibi.

21.08.2019 da yapılan yönetmelik değişikliğiyle, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için daha önce yıl içerisindeki “kontenjanların yarısı Eylül ayında” hükmü kaldırılarak, Mayıs, Eylül ve Aralık ayındaki yerleştirmelerde kontenjanlar eşit şekilde paylaştırılmış oldu.

Bu hükümden dolayı 2019 Mayıs ayında eşitsizlikler olmasın diye tercih işlemleri yapılmadı.

2019 yılında 3.000 aşkın kişinin hak sahibi olduğu,

2019 yılında Eylül ve Aralık ayında yerleştirmelerin olacağı dikkate alınarak buna göre yerleştirmelerin yapılması bekleniyor.

Yerleştirme dönemlerinde bilinçli davranın!

Devlet Personel Başkanlığının kapatılsa bile Eylül ayı için kısa zamanda yerleştirmeye ilişkin tercih kılavuzlarının açıklanmasının beklenmektedir.

Bu süreçte E-devlet şifresi almayanlar PTT şubelerinden E-devlet şifresi almaları gerekmekte,

2019 yılı Temmuz ayı itibariyle e-devlette hak sahibi gözükmeyenlerin, form-a belgeleri veya dilekçelerini verdikleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerindeki Çocuk Hizmetlerinden sorumlu KMÇ(Korunmaya Muhtaç Çocuklar) birimiyle bu durumu görüşüp halletmeleri gerekir, artık bakanlığa sistem üzerinden hak sahipliği bildirilmektedir.

Şu unutulmamalı ki, – haklı olarak gecikmeden dolayı kamuya yerleştirmede endişeniz olsa dahi- kanuni zorunluluktur, kamuya yerleştirilmeniz, rahat olun, süreci takip edin!

Sağdan soldan bilgilerle kafanız karışmasın lütfen!

Kalın sağlıcakla…

Not: Aşağıda resmi gazetede yayımlanmış 20.11.2018 tarihli ve 23.08.2019 tarihli değişikliğe ilişkin resmi hükümler mevcuttur.

20.11.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181120-6.htm

21.08.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190821-1.htm