6/Aralık/2021

2019 Yılı Eylül Ayı Tercih ve Yerleştirme Süreci Hakkında.

 

Değerli Kardeşlerim,

=İlkAtamalar İçin;

13.09.2019 tarihli açıklamamızda;”2019 Eylül ayı tercih işlemlerine ait süreç başlatılmış olup, tercih işlemlerine dair ilan kısa zamanda yayımlanacak, kamuya yerleştirme işlemleriniz EN GEÇ 2019 EKİM AYINDA SONUÇLANACAKTIR.

2019 Mayıs ayında kamuya yerleştirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına hak sahibi olarak isim listesinde isimleri olanların, mayıs ayında tercihleri alınmadığından, Mayıs ayındakiler de 2019 Eylül ayında ki hak sahibi listesine eklenerek devlet personel başkanlığına isimleri dahil edildi.“belirtmiştik.

Ancak, yaptığımız açıklamalara rağmen, sosyal medya ve ya diğer iletişim kanallarıyla elde edilen bilgi kirliliği nedeniyle bazı kardeşlerimizde kamuya yerleştirmede tereddütleri olduğu anlaşılmaktadır.

RESMİ BİLGİLERE GÖRE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

Yaptığımız görüşme sonucunda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra ZÜMRÜT SELÇUK’un talimatları sonucunda,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12.09.2019 tarihli ve 2256677 sayılı kurumlara yazılan yazıyla 2828 sayılı Kanunun ek-1 maddesi gereğince hak sahibi olanların 2019 Eylül Ayı Kamuya yerleştirme süreci başlatılmıştır.

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığınca da yapılan görüşmeler ışığında,

Bu süreç şuanda aşağıdaki şekilde işlemektedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 27.03.2018 tarihinde değişen ek-1 maddesine göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen söz konusu resmi yazıya göre;

-İlan edilecek tercihler öncesinde; Kurumlarca unvan belirlenmesinde, yerleşebilecek hak sahibinin öğrenim durumlarına göre kadrolar Mülga(Yani kapatılan) Devlet Personel Başkanlığı sisteminden 18-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kurumlarca sistemden talep edileceği,

-2019 yılı Ekim ayı içerisinde tercihlerin ve kura işlemin sonuçlanacağı bilgisi alınmıştır.

-Kamuya 2019 yılı Ekim ayında yerleştirme sonucunda, yerleştirmesi yapılanların yerleştirildiği kurumunca yapılacak arşiv ve güvenlik araştırması(3 veya 6 ay sürede) olumlu sonuçlananlar göreve başlayacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Gaziler Günü’nde 425 Şehit Yakını ve Gazilerimizin kamuya yerleştirilmeleri 3713 sayılı terörle Mücadele Kanunu’na göre yapıldı.

Ancak, kardeşlerimizden 2019 yılı Mayıs ayında kamuya yerleştirmesi yapılmayanlarla birlikte bu yıl 2019 yılında yaklaşık 3.000 kardeşimizin kamuya yerleştirilmesi yapılacağından, 2019 yılı Eylül ayına Mayıs ayında kamuya yerleştirilmeyenler de dahil edilmiş ve Kamuya kurumlarca yapılacak işlemler sonucunda 2.200’e yakın kardeşimizin ataması 2019 Yılı Ekim ayında yapılması sağlanacaktır.

Nasıl ki, her yıl olduğu gibi 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre şehit yakınları ve gazilerimiz kamuya yerleşiyorsa, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre de Kamuya her yıl atamalar yapılmaktadır.

Kaldı ki 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’un ek-1 maddesine göre bugüne kadar yaklaşık 65.000 kardeşimiz kamuda istihdam edilmektedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun da yapılan değişiklikler ve Devlet Personel Başkanlığı’nın kurumsal yapısında yapılan değişikliklerin 2018 yılında yapılması ve yapılan değişikliklere ait işlemlerin 2019 yılına sarkması ve tamamlanmaması nedeniyle 2019 yılında kardeşlerimizin kamuya yerleşmelerinde gecikmeler meydana gelmiştir.

Açıklanan bu durumlara göre hak sahibi hiçbir kardeşimizin kamuya yerleştirilmesinde endişe edilecek durum olmadığı NETTİR.

Ayrıca 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 3. Maddesi çok açık bir şekilde belirtmektedir ki, Devlet Personel Başkanlığı kapatılmış, ancak gerek kpss alımları gerekse de 3713 ve 2828 atamalarına dair DPB E-Uygulama sistemi yeni bir kurumda(CB Belirlenecek Makam belli olana kadar) yürütülene kadar söz konusu Başkanlığın fonksiyonlarının devam edeceği açıktır.

Buna dair KHK VE İLGİLİ O MADDE;

Devlet Personel Başkanlığına ilişkin devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Devlet Personel Başkanlığına verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle anttan Başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde Başkanlık kapanmış sayılır. Başkanlık birimlerinin personel, taşınır ve taşınmazlar ve diğer ilgili hususlar bakımından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Cumhurbaşkanınca belirlenen makam tarafından yürütülür.

Gelişmeler oldukça sizlere sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklama yapılacaktır.

Değerli Kardeşlerim her duyduğunuz veya okuduğunuz yorumlara göre hareket etmeyiniz!

Kalın sağlıcakla…