29/Eylül/2022

Tüm Kıymetli kardeşlerime duyurulur

Kıymetli Kardeşlerim,

27.09.2022 tarihinde kamuya atama kura töreninden sonra T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanımız Sn Derya Yanık Hanımefendiyle ayak üstü görüşme sonrası,
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürümüz Sn. Musa ŞAHİN ile makamında görüşme yaptım.

28.09.2022 tarihinde de Bakan Yardımcısı Babacan Sn. İsmail Er güneş ile makamında etraflı görüşme yaptım.

Görüşmelerde Anayasa Mahkemesi Kararı başta olmak üzere tüm taleplerimizi dile getirdim. Sürece dair takibimiz devam edecek.

12.08.2021 tarihinde Sn. Bakanımız Derya Yanık Hanımefendiye taleplerinize dair sunduğumuz dosyayla ilgili 2022 Ekim ayında SON KARARI VERECEKLER.

2022 Ekim ayında olumlu/olumsuz gördükleri taleplerinize bilgilendirmeyi etraflıca sizlere yapacam.

Mücadelemiz devam ediyor.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN

TALEPLERİMİZ bildiğiniz üzere;

-Öğrenim durumuna göre Unvan Düzenlemesi,
-Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruması 18 yaşından önce çeşitli nedenlerle kaldırılanlara istihdam hakkı verilmesi,
-Kamuda müstafi sayılan ve çeşitli nedenlerle göreve başlatılmayanlara yeniden istihdam hakkı verilmesi,
-Kamuda işe yerleştirme sürecinde kalacak yeri olmayanlara barınma vd. ihtiyaçların karşılanması,(Genelge illere gönderildi)
-Koruması kaldırılmadan kız kardeşlerimize sağlanan evlenme yardımının; reşit yaşa girdikten sonra koruması kaldırılanlara, – kadın-erkek ayrımı yapılmadan- EVLENME yardımından yararlanması,
-Kamuda istihdam edilen kardeşlerimizden işe girişte istenen sağlık raporu ücretinin devletçe karşılanması,
-Sosyal hayatta kardeşlerimize destek için TOKİ, Faizsiz kredi ve Lojman imkanı tanınması,
-Askere gidenlere gerekli maddi-manevi destek sağlanması.

12.08.2021 tarihinde Sn. Bakanımız Derya Yanık Hanımefendiye tarafımızdan sunulan dosya

12 AĞUSTOS 2021 DE SAYIN BAKANIMIZA SUNDUĞUMUZ DOSYA