19/Aralık/2019

TERCİHLER 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR…

TERCİHLER 16 Aralık 2019 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR…
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımı çerçevesinde 2019 Yılı Aralık dönemi yerleştirme tercih işlemleri 16-23 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda yerleştirme yapılacak kadroları/pozisyonları gösteren Tercih Kılavuzu Başkanlığımız internet sitesi www.dpb.gov.tr adresinde yayımlanmış bulunmaktadır. 2828 Kanun kapsamında hak sahibi bulunanlardan tercihte bulunmak isteyenler 16-23 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilirler.
İlan edilen toplam kadro/pozisyon sayısı 1.561 olup, bu sayının öğrenim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
-İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi için 543,
-Ortaöğretim (Lise) düzeyi için 832,
-Önlisans düzeyi için 91 ve
-Lisans düzeyi için 95 adettir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Tercih Kılavuzu