18/Şubat/2022

Sıla ŞENTÜRK Hk.

 

Sayı  : 06-130-032 /6                                       18/02/2022

Konu: Sıla ŞENTÜRK Hk.

BASIN AÇIKLAMASI

Giresun’da mahkemece devlet korumasına(46 gün kalan) alınan ve sonrasında ailesince devlet korumasından alınan çocuk Sıla ŞENTÜRK’ün 16 yaşında canice öldürülmesi bizleri derinden üzmüştür.

Failin yakalanması sevindirici haber olmasının yanında; caniyi şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Asıl sorun çocuk yaşta nişan yapılmasına izin verilmesi, çocuğun faille ilgili daha önceden şikâyetini geri çekmesi ve ailesinin yanında kalmak üzere devlet korumasından ayrılması gibi nedenlerin özellikle hukuki mevzuatımız açısından irdelenmesi gerekmektedir.

Çocukların korunmasına yönelik olarak yürürlükte bulunan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’yla birlikte ikincil mevzuattaki hukuki boşlukların biran evvel giderilmesi çocukların âli menfaatleri açısından elzemdir.

Bu nedenle çocukların korunmasına yönelik tedbirlerde daha proaktif adımların zamanında atılmasını beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı