10/Temmuz/2022

Kıymetli Kardeşlerimize Önemle Duyurulur!

Kıymetli Kardeşlerim,

12.08.2021 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanımız Sn Derya Yanık  Hanımefendiye tarafımızdan sunulan taleplerinize dair dosyamızla ilgili olarak;

06.07.2022 tarihinde Çarşamba günü Bakan Yardımcımız Sn İsmail Ergüneş ile ve aynı gün Çocuk Hizmetleri Genel Müdürümüz Sn Musa ŞAHİN ile yaptığımız görüşmem neticesinde;

Dosyamızla ilgili Sn Bakanımızın incelemeler yaptığı ve ilgili yerlerle de görüşmeler olduğu,
Sn Bakanımız ve Genel Müdürümüzle dosya üzerinde çalışmaların(ayrıntıların tarafıma paylaşılmadığı) devam ettiği,
Sonuç olarak sürecin 2022 Ekim ayında netleşeceği tarafımdan anlaşılmıştır.

#TALEPLERİMİZ bildiğiniz üzere;
-Öğrenim durumuna göre Unvan Düzenlemesi,
-Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruması 18 yaşından önce çeşitli nedenlerle kaldırılanlara istihdam hakkı verilmesi,
-Kamuda müstafi sayılan ve çeşitli nedenlerle göreve başlatılmayanlara yeniden istihdam hakkı verilmesi,
-Kamuda işe yerleştirme sürecinde kalacak yeri olmayanlara barınma vd. ihtiyaçların karşılanması,(Genelge illere gönderildi)
-Koruması kaldırılmadan kız kardeşlerimize sağlanan evlenme yardımının; reşit yaşa girdikten sonra koruması kaldırılanlara, – kadın-erkek ayrımı yapılmadan- EVLENME yardımından yararlanması,
-Kamuda istihdam edilen kardeşlerimizden işe girişte istenen sağlık raporu ücretinin devletçe karşılanması,
-Sosyal hayatta kardeşlerimize destek için TOKİ, Faizsiz kredi ve Lojman imkanı tanınması,
-Askere gidenlere gerekli maddi-manevi destek sağlanması.

Sn. Bakan Yardımcımııza ve Sn. Genel Müdürümüze ilgi ve desteklerinden dolayı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Gelişme halinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.

Bilgilerinize…

Salih ÇETİN 
YADER Genel Başkanı