5/Temmuz/2024

Kamuya Yerleştirme Dönemleri(2828 Ek-1 Madde Gereği)

Kıymetli Kardeşlerim,

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, her yıl #Mayıs#Eylül ve #Aralık aylarında Kamuya yerleştirme işlemine esas tercihler ve kura işlemleri sonucu yerleştirildiğiniz kurumlar tarafından göreve başlayış evrakı olan atamalar gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen aylar öncesinde;
Mayıs ayı için #Mart ayının,
Eylül ayı için #Temmuz ayının ve
Aralık ayı için #Ekim ayının #ikinci #haftalarında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hak sahibi olanların isim listeleri gönderilmektedir.

Bilgilerinize…

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı