20/Ağustos/2020

Kamuya İlk Atama 2020 Eylül Dönemi Hk.(2828 s. K. ek-1 inci Md. )

Değerli Kardeşlerim,

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 inci maddesi çerçevesinde 2020 Eylül dönemi için e-devlette hak sahibi olanların,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ilk atama ile yerleştirilmeleri için, 2020 Eylül Dönemi atamalarına dair ilan ve kura süreci öncesinde kurumlardan kadro işlemleri süreci başlatılmış olup, ilgili mevzuat kapsamında işlemlerin sürdürülmekte olduğu anlaşılmıştır.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN

Genel Başkan