25/Aralık/2019

KAMUDA GÖREVDE OLAN KARDEŞLERİMİZ!

Değerli Kardeşlerim,
#GörevdeOlanlar İçin;
2828 s.K. Geçici 16. maddesi ile öğrenimine uygun unvanlarına atanamayan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla mezun oldukları unvanlarına atama imkanı getiren anılan kanun maddesiyle ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 7103 sayılı Kanun 25. Maddesiyle eklenen Geçici 16. MADDESİ ve İÇERİĞİ:
MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. ” hükmü yer almaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 7103 sayılı Kanun 25. Maddesiyle eklenen Geçici 16. MADDENİN GEREKÇESİ:
” 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ÖĞRENİM DURUMLARINA uygun kadrolara atanmaları öngörülmektedir. “hükmü kanun tasarı olarak TBMMye sunulmuştu.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1. Maddesi;
Madde 1 – Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
Dolayısıyla 7103 sayılı kanununun 25. Maddesi ile Madde Gerekçesi birlikte değerlendirilmelidir…
#AÇIKLAMALAR;
1) Bu madde yer alan ve yukarıda yer verilmeyen 5 yıllık süre ifadesi İlk defa memur olarak kamuya atanacaklardan başvurma süresi ile alakalı olup, görevde olanlar için 5 yıllık bir süre ile ilgili değildir. Dolayısıyla yukarıda ki madde de süre kısıtlaması yoktur.
2) Kanun maddesi 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği için bu tarihten önceki mezunlar dan öğrenimine göre atanamayanlar yararlanabilmektedir. Bu tarihten sonraki mezunların yararlanması söz konusu değildir.
3) Kanun maddesinde süre kısıtlaması olmadığından ve her yıl kurumlara kadro tahsisi yapıldığından, 2020 YILI OCAK AYINDA YAYINLAYACAĞIM ÖRNEK DİLEKÇEYİ öğrenimine göre atanamayanlar Kurumlarına unvan ataması için başvuruda bulanabileceklerdir. (27 Mart 2018 sonrası mezuniyet kanun kapsamı dışındadır.)
4)Kurumlarına 2020 yılı Ocak ayında dilekçe verenler, kurumlarına verdikleri dilekçe tarihinden itibaren 60 gün içinde olumlu cevap almazlarsa, ikinci 60 gün İçinde mahkemeye başvurabilirler.
5) Örnek olarak; Sağlıkta çalışan Hizmetli kardeşimizin, Memurluk davasını kazandığı mahkeme kararı, MEBde veya Emniyette çalışan için emsal mahkeme kararı olarak mahkemeye sunulabilmekedir.
5) 06.11.2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK ile makamında yaptığım görüşmede sunduğum dosyadaki unvan atamasıyla ilgili gelişme olduğunda bilgi verilecektir. Sayın Bakanımızla yaptığım görüşmeyi daha önceden açıklamıştım.
6) Daha önce Haberlerde yer alan davayı kazanan Sağlık Bakanlığındaki Hizmetli kardeşimizin mahkeme kararına ait emsal kararın BENZERİ ilgili www.yader.org.tr Web sitemizin 2828 içinde mevcuttur.
7) Ben her mecrada unvan atamalarıyla ilgili sıkıntınızı dile getiriyorum, her görüşmenin içeriğinde sizlere ayrıntılı paylaşıyorum ve bu hususun kesin çözümü içinde çabam sürmektedir. Bugüne kadar umut vermeden gayret sarf ettim, etmeye de devam edeceğim.
8) Öğrenime göre unvan atanamayanlarla ilgili olarak; Bürokrasinin direnci sürse de 2828 s.K. Geçici 16. Maddesinin içeriği ile gerekçesi arasındaki farklılıkların uygulamada yaşattığı sıkıntıların düzeltilmesi için sizlerde isterseniz bulunduğunuz illerin ilgili vekilleri aracılığıyla TBMM’ye taşıyabilirsiniz…
9) Bazı kurumlarda dilekçe verip bir yıl sonra atananlar oldu, olmaya da kadrolar geldikçe devam edecek.
10) Yaptığım çalışmaları takdirinize sunuyorum. Çalışmalarım sürecektir.
Daha iyi bir şekilde güçlenmemiz gerekiyor.
Gelişme oldukça bilgi verilecektir.
Kalın sağlıcakla.
Salih Çetin
Genel Başkan