21/Nisan/2020

İlk Atama 2020 Mayıs Dönemi Hk.(2828 s. K. ek-1 inci Md. )

 

Değerli Kardeşlerim,

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 inci maddesi çerçevesinde 2020 Mayıs dönemi için e-devlette hak sahibi olanların,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ilk atama ile ilgili olarak, 2020 Mayıs Dönemi atamalarına dair ilan ve kura süreci öncesinde kurumlardan kadro işlemleri süreci başlatılmış olup, covid-19 durumuna göre çalışmaların devam ettiği ve ilgili mevzuat kapsamında işlemlerin sürdürülmekte olduğu anlaşılmıştır.

Bilgilerinize.

 

Salih ÇETİN

Genel Başkan