Hizmetli İken Memurluğu Kazanan Kardeşimizin Kesinleşen Emsal Mahkeme Kararı(2828 s. K. G. 16. Md.)

UNVAN ATAMASINA DAİR EMSAL MAHKEME KARARLARI

2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesine göre Unvan Atamaları İçin Emsal Mahkeme Kararları:

 

Sağlık Bakanlığı 

Hizmetli İken Memur Unvanı Atamasına Dair Kesinleşen Emsal İstinaf Mahkeme Kararı

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ-2019-618 -2019-1117 HİZMETLİ MEMUR SAĞLIK

 

MAHKEME KARARLARI

https://www.yader.org.tr/unvan-ile-ilgili-emsal-mahkeme-kararlari/

Hakkında: yonetim

Kontrol Ediliyor

BİZ KİMİZ

BİZ KİMİZ Devlet koruması altında yetişen korunmaya muhtaç çocuklar olarak; 1921-1981 yıllarında dernek statüsünde olan …