Dilekçe-(2014 Yılı Sonrası) (18 Yaşından Önce Çeşitli Nedenlerle İş Hakkı Elde Edemeyenler İçin Örnek Dilekçe)

Değerli Kardeşlerim,

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince kamuda işe yerleştirilmek üzere 18 yaşından önce çeşitli nedenlerle yetiştirme yurtlarından ayrılanların öncelikle ayrıldığı ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine verecekleri örnek dilekçe aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu dilekçenin İl Müdürlüğüne posta veya elden teslim edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde cevap gelmezse ikinci 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir. Dilekçeye ilk 60 gün içinde cevap gelirse, cevap yazısının size ulaştığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize…

Salih ÇETİN 

YADER Genel Başkanı

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE-2014-SONRASI

Hakkında: Web yonetimi

Kontrol Ediliyor

1 KARDEŞİMİZİN TEKNİSYEN UNVANINA ATANMA DAVASINI KAZANDIK.

1 KARDEŞİMİZİN TEKNİSYEN UNVANINA ATANMA DAVASINI KAZANDIK. ► 27.03.2018 tarihinde görevde iken, bu tarih öncesi …