13/Temmuz/2021

BİLGİLENDİRME! (UNVAN ATAMASIYLA İLGİLİ)

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Son zamanlarda gelen yoğun sorular üzerine;

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince ataması yapılanlardan;

27.03.2018 öncesi görevde olanlar için ve bu tarih öncesi mezun olanlar için 2828 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi gereğince sınavsız yükselme imkanı kurumlarınca anılan maddedeki hükümler gereğince uygulanmaktadır.

Ancak, yukarıda belirtilen tarih sonrası göreve başlama ve bu tarih sonrası mezuniyetler anılan Kanun kapsamı dışında olduğu için sınavsız görevde yükselme imkanı mevcut bahse konu Kanun gereğince görev yaptığınız kurumlarınızca yapılmamaktadır.

Son olarak yeni bir Kanun Teklifimizi derneğimiz olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduk, aşağıdaki linkte açıklama ve sunduğumuz kanun teklifimiz bulunmaktadır. Gelişme oldukça bilgi verilecektir.

Bilgilerinize.
Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı
LİNK