5/Mayıs/2019

Basın Bülteni(07.08.2018)

 

Konu   : 2828 Ek-1 ve Geçici 16. Maddelerinin Uygulanmaması Hk.

 

BASIN BÜLTENİ

 

Derneğimiz, Yetiştirme Yurtlarından ayrılanları ve 2828 sayılı kanun ve değişikliklerindeki kanunlarla devletimizin koruması altında barınan korunmaya muhtaç çocukların her türlü maddi ve manevi sorunlarını çözümlemede yardımcı olmak, aile birliğinin önemini topluma anlatmada her türlü proje ve faaliyetler yapmak, korunmaya muhtaç çocukların her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak ve bu amaçlan gerçekleştirmek için her türlü koruma, yardımlaşma ve sosyal dayanışma ortamını sağlamak üzere Genel Merkezi Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de faaliyet yürütmek üzere 2004 yılında kurulmuş ve teşkilatlanmasını sürdürerek Türkiyenin 7 bölgesinde ve 20 İl‘de Temsilcileriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle; Son yıllarda devletimizin ve hükümetlerimizin korunmaya ihtiyaç olan kimsesiz yetim ve öksüz çocukların sosyal hayatta öz güven gelişimleri ve çocukların aile kurmalarındaki hayallerine destek verecek çok büyük ve önemli adımlar atılmış, SOSYAL DEVLET İLKESİ en üst düzeyde örnek uygulamalarla hayata geçirilmiş, çocukların devlet korumasından sonra kendi ayakları üstünde durması için 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı yasayla 2828 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve eklemelerle; devlet kurumlarında işe yerleştirilmeleri daha da kolaylaştırılması ve fiilen görevde bulunanlardan öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların uygun kadrolara atanmasına yönelik olarak çocuklara pozitif ayrımcılık düzenlemesi yapılmasına dair anayasamız kapsamında çocukların dünya ve avrupa normlarının üstünde bir gelecek hazırlanması sağlanmış olup, bu önemli adımlar bizlerce takdirle karşılanmıştır.

 

İŞTE SÖZ KONUSU KANUN MADDELERİ:

 

7103 Sayılı Kanunun 24. Maddesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının değişen (ç) bendinde;” “ Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır...” denilmektedir.

 

27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer 2. Sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 25. Maddesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Maddesinde;Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. denilmektedir.

 

1988-2018 YILLARI ARASINDA 55.000 KARDEŞİMİZ DEVLET KURUMLARINDA İŞE YERLEŞTİRİLMİŞTİR!

 

Ancak, bazı kardeşlerimizin bugüne kadar kendilerinden kaynaklanmayan durumlardan dolayı ÖĞRENİM DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ olanların tüm ilgili sosyal kesimler, Aile Bakanlığı ve bizlerin talepleri üzerine; bu eksikliğin giderilmesi için Vatanımızın son Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM’ın ve bir önceki Aile Bakanımız Sayın Fatma Betül SAYAN KAYA’NIN girişimleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onaylarıyla 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanuna eklenen Geçici 16. Maddesine göre bugüne kadar yaklaşık 800 kişinin ataması gerçekleşmiştir. Bu kardeşlerimizin atamalarından dolayı çok mutluyuz.

 

DEVLETİN YETİM ÇOCUKLARI YAKLAŞIK 5 AYDIR UNVAN ATAMASI BEKLİYOR!

 

Ancak, ataması yapılanlar haricinde sayıları binleri aşkın bir çok kardeşimizin unvan atamaları yaklaşık 5 aydır Devlet Personel Başkanlığınca görüş yazıları kurumlara gönderilmediğinden ve aynı Başkanlıkca yönetmelik çıkmadığından ve Kurumlarda farklı uygulamalardan dolayı unvan atamaları yapılamamaktadır. Bu husus geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da ≠devletinyetimçocukları hastagiyle gündeme gelmiştir!

 

DEVLETİN YETİM ÇOCUKLARI UNVAN ATAMALARINDA MAĞDURİYETLER VE EŞİTSİZLİKLERLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAKTADIR!

 

BU DURUM ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR!

 

7103 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre bundan böyle sosyal hizmet modeliyle yararlananlardan şartları tutanlar mezun oldukları öğrenim durumlarına göre atanabileceklerdir. Ancak, 7103 sayılı KAnunun 25. Maddesiyle daha önce bu durumda olup atananların bir kısmı için uygulama yapıldı diğerleri işin henüz bir işlem maalesef gerçekleşmemiştir.

 

Bahse konu Sosyal Hizmetler Kanunun ek-1 maddesi ve aynı Kanuna eklenen Geçici 16. Maddeleri(7103 Sayılı Kanunun 24. ve 25. Maddeleri) birlikte değerlendirildiğinde; Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları dışında kalanların diğer öğrenim mezunları(İlkokul-Ortaokul) için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara atanacağı hüküm altına alınmış ve ortaöğretim mezunlarına ise Memur unvanlı görevlere atanma imkânı getirmektedir.

 

TÜM KAMU KURUMLARINDA FARKLI UYGULAMALAR OLMAKTADIR!

 

Teknisyen/Tekniker/Memur/Hizmetli olarak atanmış, ancak öğrenim durumları Lise/E.M.L./MYO/Mühendis bölüm mezunlarının atamalarına dair talepleri dahi red olmaktadır.

 

MEB’de birçok kardeşimiz Memur unvanlı kadrolarda ya masa başında görevli ya da Valiliklere bağlı diğer kurumlarda masa başı görevlerde geçici olarak görev yapmaktadır. Bu durum Emniyet Genel Müdürlüğü ve bazı kurumlarda da mevcuttur.

 

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDA KURUMLARIN İSTEDİĞİ GÖRÜŞ YAZILARI 5 AYDIR BEKLİYOR!

 

KİTLERDE VE ÖZELLEŞMEYE ALINAN KURUMLARDA görev yapan işçi ve 399 s khk’ya tabi sözleşmeli personel ile ADALET, MEB, EMNİYET, SAĞLIK, BELEDİYELERDE ve bazı ÜNİVERSİTELER gibi BİR ÇOK KAMU KURUMUNDA atanan/atanmayanlarla ilgili belirsizlikler ise devam etmektedir.

 

Birçok kurumda ise atama işlemleri yapılması için başvuran kardeşlerimizin dilekçeleri 5 aydır beklenmeye alınmaktadır.

 

Birçok kurum ise Devlet Personel Başkanlığına yazı yazarak Kanunun uygulaması hakkında görüş sorduğu bilinmekte, ancak mezkur Başkanlıktan kurumların yazılarına cevapları henüz verilmemektedir.

 

ATAMALAR HERHANGİ BİR GÖRÜŞ YAZISI VE YÖNETMELİK ÇIKMADAN İPTAL EDİLİYOR!

Valiliklerde ise bazı atamalar oldu Ancak, Emniyet/MEB evraklar toplandı ama atamalar gerçekleşmedi, Ayrıca bazı illerde Üniversite ve Valiliklerdeki Memur/VHKİ/Bilgisayar İşletmeni unvanlarına atamalar oldu sonra herhangi bir yönetmelik veya görüş yazısı olmadan atamalar iptal edildi. Bu durum kardeşlerimizin çalışma ortamında hem psikolojik ve hem de büyük travmalar ile üzüntülere neden olmuştur. Bu atamaların tekrar düzeltilerek kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.

 

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN VE SAYIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANIMIZDAN DEVLETİN YETİM ÇOCUKLARI KURBAN BAYRAMI HEDİYESİ BEKLEMEKTEDİR!

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESI ÇIKMASINI TALEP EDİYORUZ!

 

Kurumların çıkan Kanunu farklı yorumlamaları, yönetmelik ve görüş yazıları kapatılan Devlet Personel Başkanlığınca henüz yayınlanmadığından, kanunun uygulanmasın rafa kaldırılmış gözüküyor ve bu durum Devletin Yetim Çocuklarına reva görülüyor.

 

Tüm bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için; 7103 Sayılı Kanunun 25. Maddesinin aynı Kanunun 24. Maddesine göre uygulanması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmasını talep ediyoruz!

 

Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından onaylanarak 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğüne konulan 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesinin, 24. Maddeye uygun olarak yönetmelik ve kurumlara görüş yazılarının kapatılan Devlet Personel Başkanlığınca hala çıkmaması bürokraside tıkanıklığa neden olmaktadır. Bunun çözüm yolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle çözülmesi mümkün olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerekli desteği bekliyoruız!

 

İLK DEFA YENİ ATANACAKLAR ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE ATANACAK:

 

Ancak, 7103 sayılı Kanununun 24. Maddesiyle değişen 2828 sayılı Kanunun ek-1 maddesinde bundan sonra ortaöğretim ve yükseköğrenim mezunları memur unvanlı kadrolara atanabilecek, bunların dışındaki mezunlar yardımcı hizmetler sınıfındaki unvanlara atanacaktır.

 

Bu kardeşlerimizin ise yönetmelik çıkmadığı için 2018 yılında atamalarının gerçekleşmeyeceğş gibi belirsizlikler sürmektedir.

 

YÖNETMELİĞE EKLENMESİNİ İSTEDİĞİMİZ TEKLİFLERİMİZİN DİKKATE ALINMASINI TALEP EDİYORUZ!

 

Devletimizin bakım ve korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan çocuklarımızın sosyal hizmetler modellerinden yararlanarak sosyal hayata atılmaları sonrasında, gençlerimizin sosyal devlet ilkesi olarak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek-1 maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur ve sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmeleri her zaman mazlumların ve kimsesizlerin yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sosyal politikalarında öncelikli olduğu bilinmektedir.

 

Yukarıda arz ettiğimiz hususların ışığında, kardeşlerimizin lehine görüş yazıları ve çıkarılacak ikincil mevzuat, kardeşlerimiz arasındaki haksızlık ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu minvalde, Kardeşlerimize devletçe sağlanan bu güzel uygulamayla ilgili arz ettiğimiz hususların çözümü noktasında gereken adımların biran evvel atılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK’tan destek talep ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir