6/Eylül/2022

BASIN AÇIKLAMASI

Konu: Devlet Korumasındaki Çocuklar                                                                           06/09/2022

BASIN AÇIKLAMASI

Çocuk Esirgeme Kurumu olarak bilinen yerlerde kalan devlet korumasındaki çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan “Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama Ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” bugün resmi gazetede yayınlanmıştır.

ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ TEK YÖNETMELİKTE BİRLEŞTİRİLDİ.

Söz konusu yönetmeliğin hazırlanmasında Sivil Toplum Kuruluşu(STK) olarak bizlerinde görüşüne başvurulmuştur.

Yönetmeliğe eklenmesini istediğimiz iki önemli hususun yeni yönetmelikte yer alması, koruma altındaki çocukların ali menfaatleri açısından tarafımızdan çok olumlu değerlendirilmektedir.

Bu taleplerimiz ise birincisi; Çocuğun yeteneklerine yönelik çalışmalar yapılarak yeteneklerine göre yetişmelerinin sağlanması ve Çocuğun toplumsal hayata hazır olma durumuna yönelik değerlendirmede; REŞİT OLMASINA İKİ YIL KALA yapılarak bu süreç içerisinde çocuk için belirlenen plan dahilinde TOPLUMSAL YAŞAMA VE İSTİHDAM HAYATINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIN tamamlanması,

Bir diğeri ise; Çocuklara koruma hizmetinde bulunan çocuk bakımından sorumlu kişilerin çeşitli suçlarının olmaması yönündedir.

Yeni yönetmelikte koruma altındaki çocuklar adına olumlu düzenlemeler yapılması, devletimiz tarafından yetiştirilen kardeşlerimizin geleceklerinde nitelikli, eğitimli ve toplumda en iyi şekilde kendi ayaklar üstünde durmaları açısından çok değerlidir.

Bu minvalde, bizlerinde görüşleri alınarak günümüz şartlarına göre çıkarılan yeni yönetmelik’in kardeşlerimize hayırlı olmasını diler, çıkarılan yönetmelikte emeği geçen başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK, Bakan Yardımcıları, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü ve Bürokratlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

12/08/2021 tarihinde Sayın Bakanımıza sunduğumuz dosyamızdaki kardeşlerimize yönelik taleplerimizin olumlu olarak biran evvel çıkarılmasında kardeşlerimizin âli menfaatleri açısından talep etmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı

 

YADER 2022-37 BASIN AÇIKLAMASI

YENİ YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220906-12.htm