17/Nisan/2021

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Hk.

Kıymetli Kardeşlerim,

17 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre;

2828 ek-1 maddesi gereğince 2021 Mayıs ayı ortalarında AÇSH Bakanlığınca ilan edilmesi beklenen tercih kılavuzundaki tercihlerinize göre kamuya kura ile yapılacak yerleştirmeniz sonucunda;

Yeni yayımlanan anılan mevzuat gereğince bundan böyle kamuya girişte arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Kamuya ilk defa veya yeniden girişte arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının süresi ve diğer uygulama esasları anılan Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı