Andımız İle İlgili Yargı Kararı Hakkında Açıklama

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” (Anayasa 66. madde)

Anayasamızın 66. maddesinde yerini alan hükümle ters düşen #Andımız ile ilgili yargı mercilerince alındığı belirtilen karar yeniden değerlendirilmelidir.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

66. Madde

I. Türk Vatandaşlığı

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

Hakkında: Web yonetimi

Kontrol Ediliyor

GÖREVE BAŞLAYALI 1 YIL DAHA DOLMADAN BAŞARI BELGESİNE LAYIK GÖRÜLDÜ👏

GURURLA 🇹🇷 Kütahya Altınbaş’da Kardeşimiz #İbrahimKAYA covid-19 salgınında mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş olduğu üstün gayret …