19/Aralık/2019

ANAYASA MAHKEMESİNDEN İPTAL KARARI

Değerli Kardeşlerim,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesiyle Devlet Memurluğuna alınacaklarda bulunan aşağıdaki şart Anayasa mahkemesi kararıyla kaldırılmıştır.
Anayasa Mahkemesinin 24.7.2019 tarihli ve 2018/73 esas sayılı 29.11.2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İptaline karar verildiği belirtilmektedir.
Bu kararla, daha önceden 657/48. Madde de bulunan “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü bugün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinden ilgili bölümünden çıkarılmıştır.
Kurumlardan gerekli bilgilendirmeyi isteyin!!!
Kalın sağlıcakla…
Salih ÇETİN
Genel Başkan
Anayasa Mahkemesinin kararı :
?