23/Eylül/2019

Ailesi tarafından 18 Yaşından önce Yetiştirme Yurdundan Alınan Kardeşimiz, Mahkeme Kararı ile Hak Sahipliği Elde Ederek Kamuya Memur Olarak Atandı(2828-Ek-1 Madde)

DEĞERLİ KARDEŞLERİM,

BABASI TARAFINDAN 18 YAŞINDAN ÖNCE YETİŞTİRME YURDUNDAN ALINAN VE 2828 SAYILI KANUNUN EK-1 MADDESİNE GÖRE İŞ FORMU DÜZENLENMEYEN KARDEŞİMİZ, BABASININ RIZASI ÜZERİNE KORUMA KARARININ KALDIRILMASI İŞLEMİNDE HUKUKEN AYKIRI HÜKÜMLER TESPİT EDİLDİĞİNDEN, 18 YAŞ ÖNCESİ KORUMA KARARI YARGITAY TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞ VE SONRASINDA YEREL MAHKEME YARGITAYIN BOZMA KARARINA İSTİNADEN DAVAYI KARDEŞİMİZ LEHİNE SONUÇLANDIRMIŞTIR.

KARDEŞİMİZ DAVAYI KAZANARAK HAK SAHİPLİĞİ ELDE ETTİ VE MEMUR OLARAK ATANDI.

18 YAŞINDAN ÖNCE YETİŞTİRME YURDUNDAN AİLESİ TARAFINDAN USULE UYGUN OLARAK ALINMAYANLAR İÇİN KARDEŞLERİMİZİN İŞE GİRMESİNE İLİŞĶİN EMSAL KARAR…

Bu durumda olan bir kardeşimizin 2828 sayılı Kanunun ek-1 maddesi gereğince işe girme hakkı kazandığına dair emsal nitelikteki mahkeme kararı aşağıdadır.

Bilgilerinize.