21/Eylül/2022

2828 s Kanun’un Geçici 16. Maddesinin Birinci Fıkrası AY Tarafından İptal Edildi.

Kıymetli Kardeşlerim,

21.09.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ANAYASA MAHKEMESİNİN ESAS SAYILI 2022/65, KARAR SAYILI 2022/102 VE 8/9/2022 TARİHLİ KARARINA GÖRE:
ANAYASA MAHKEMESİNCE 21.09.2022 TARİHİ İTİBARİYLE;
27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE MEZUN OLAN VE BU TARİH ÖNCESİ İŞE GİRENLERİN ÖĞRENİME GÖRE SINAVSIZ UNVAN DÜZENLEMESİNİ OY ÇOKLUĞUYLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRARAK İPTAL ETTİ.

Unvan düzenlemesiyle ilgili olarak;
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun geçici 16. maddesinin birinci fıkrası Anayasa Mahkemesince İPTAL edilmiştir.

Bu yeni duruma göre;
– 21.09.2022 tarihi itibariyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun geçici 16 maddesi yürürlükten kalktığı için 27.03.2018 tarihinden önce mezun olan ve bu tarih öncesi işe girenlerin kurumlara sınavsız unvan taleplerine dair dilekçeyle başvuru yapanların talepleri olumsuz sonuçlanır.

-21.09.2022 tarihinden önce anılan Kanun gereği kurumlarınca öğrenimine göre unvanına ataması yapılanların ise – Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru işlemediğinden- unvanları iptal edilmez.

-Daha önceden açıkladığım üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun geçici 16 maddesinin BİRİNCİ FIKRASI UNVAN ile ilgili olup, bu düzenleme iptal edilmiştir.

-27.03.2018 tarihinden önce mezun olan ve bu tarih öncesi işe girenler ile 27.03.2018 tarihinden sonra işe girenlerde unvan yükselmesi için bundan böyle kurum içi sınavlara tabiler artık.

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun geçici 16. maddesinin İKİNCİ FIKRASI olan İLK DEFA İŞE GİRECEKLERİN/GİRENLERİN yani FORM-A ile kamuda işe başvurular iptal edilmemiştir.

-Ayrıca da öğrenime göre İLK DEFA göreve başlayanlarla ilgili herhangi bir iptal söz konusu değildir.

Yukarıda ki açıklamayı dikkatlice okuyunuz!

-12.08.2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Derya Yanık Hanımefendiye tarafımızdan sunulan unvan düzenlemesininde dahil olan dosya(https://www.yader.org.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-sn-derya-yaniki-ziyarett-ettik/)  Bakanlıkça uygun görülüp TBMMye sunulup #KANUNLAŞIRSA yeni durumla ilgili açıklama yapılacaktır.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN
#YADER Genel Başkanı

 

Resmi Gazete’de Yayımlanan Karar
Aşağı doğru ok
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-6.pdf