22/Eylül/2020

2020 EYLÜL DÖNEMİ HAKKINDA KAMUYA YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU (2828 s. Kanun Ek-1 Madde)

Değerli Kardeşlerim,

2020 EYLÜL DÖNEMİ TERCİHLER 28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINCA UZATILDIĞI DUYURULMUŞTUR.

DUYURU METNİ

Devlet korumasından Yararlanmış Genç Ataması Tercih Uzatma Duyurusu
Bilindiği üzere Devlet korumasından yararlanmış olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmelerine yönelik olarak gerçekleştirilen 2020 Eylül dönemi yerleştirme tercih işlemleri 14 Eylül   tarihinde başlamış ve tercih işlemlerinin 21 Eylül 2020 tarihinde sona ereceği duyurulmuştur.
Ancak belirlenen sürenin uzatılması hususunda hak sahibi gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla tercih işlemleri 28 Eylül 2020 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.
Tercih işlemleri 28 Eylül 2020 saat 23:59 da sona erecektir.
Tercih işlemlerinin uzatılması sebebiyle daha öce tercih işlemlerini gerçekleştiren ancak tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen hak sahiplerinin tercih onayları istekleri üzerine bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılacaktır.

BAKANLIKLA YAPILAN GÖRÜŞME SONUCU AŞAĞIDAKİ TARİH İLE İLGİLİ

Tercih onaylarının kaldırılmasını talep eden adayların taleplerini yazılı olarak Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Bakanlığımızın il veya ilçe müdürlüklerine en geç 23 Eylül mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Onay kaldırma işlemleri 24 Eylülde gerçekleştirilecektir.

Bu şekilde talepleri üzerine tercih onayları kaldırılan hak sahiplerinin tercihlerinin geçerli olabilmesi için tercihleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tercihlerini mutlaka onaylamaları gerekmektedir. Tercihlerini onaylamayan hak sahiplerinin tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Bu şekilde talepleri üzerine tercih onayları kaldırılan hak sahiplerinin tercihlerinin geçerli olabilmesi için tercihleri üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tercihlerini mutlaka onaylamaları gerekmektedir. Tercihlerini onaylamayan hak sahiplerinin tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Bilgilerinize.
Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı