8/Nisan/2022

2022 Mayıs Ayında Kamuda İstihdam Hakkı Olanlar İçindir!

Değerli Kardeşlerim,

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince kamuda istihdam hakkı olanların; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, HER YIL #Mayıs#Eylül ve #Aralık aylarında Kamuya yerleştirme işlemine esas tercihler ve kura işlemleri sonucu atandığınız kurumlarca göreve başlayış evrakı olan atamalar gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen aylar öncesinde Form-A belgesi ile ayrıldığı kuruma başvuranların bilgileri;
Mayıs ayı için #Mart ayının,
Eylül ayı için #Temmuz ayının ve
Aralık ayı için #Ekim ayının
İKİNCİ HAFTALARINDA hak sahibi olanların belgeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

KAMUDA İSTİHDAM HAKKI OLANLARIN;
FORM-A belgenizin veya Mahkeme ile Kamuda istihdam hakkı kazananların E-DEVLETTEN HAK SAHİPLİĞİNİN ONAYINI 2022 MAYIS AYI İÇİN 2022 Mart Ayının en geç 14’üne kadar e-devletten takip etmeleri gerekmektedir.

E-Devletten AİLE İSTİHDAM yazdıktan sonra “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Hakkı Sorgulama(Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) linkini tıklayarak gerekli kontrolü yapıp istihdam hakkınızın onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz.

E-devlette onaylanmadığını görenler FORM-A belgesini başvurdukları kurumla iletişime geçerek evraklarını takip etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kamuda istihdama dair tercihleri 2022 Eylül dönemine kalabilir.

E-devletten onaylandığını görenlerin 2022 Mayıs ayında Kamuda istihdamları için 30 tercih hakkı verilecek ve 2022 Mayıs ayı Kamuya Tercih işlemlerine dair 2022 Mayıs ayı öncesinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıca istihdam hakkı olanların AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI MUTLAKA OKUMALARI GEREKMEKTEDİR!!!

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesi gereğince kamuya tercihler ve kura işlemleri her yıl Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında ilan edilerek gerçekleştirilmektedir..

Ancak, tercih işlemleri yapmadan önce aşağıdaki bilgilendirme çok önemlidir.

17 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 s KHK’ya tabi kuruluşlarında, tercih işlemleri sonrasında kurayla kurumlara yerleştirme sonrası göreve başlayacaklardan istenilecek belgelerde bulunacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuna göre yapılacak araştırma da kamuda göreve başlayabilmek için adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bilgisinin bulunmaması gerekmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI BULUNANLARIN KAMUYA ATANMA SONRASI GÖREVE BAŞLATILMALARINDA SIKINTI YAŞAYABİLİRLER.

BU YÜZDEN;

TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPMADAN ÖNCE E-DEVLETTEN ADLİ SİCİL KAYDINIZI KONTROL EDİNİZ!

Adlî Sicil Kaydı Sorgulama

Kurum Türü

Resmi” seçiniz

Belgenin Neden Verileceği

“Devlet Memuriyeti” seçiniz

Belgenin Nereye Verileceği

Kamu” yazınız.

Eğer kişinin adli sicil kaydı belgesinde ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI VAR veya ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR ARŞİV KAYDI YOKTUR ise öncelikle adli sicilindeki suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde ve 399 s KHK’nin 7. Maddesinde belirtilen suçlar ise bu suçların infazından itibaren 3 yıl sonunda; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi(Memnu hakların iadesi) başlıklı 13/A maddesi gereğince MAHKEMEDEN MENNU HAKLARIN İADESİNİ ALIP, ADLİ SİCİL KAYDINI SİLDİRDİKTEN SONRA KAMUYA ATANMAK İÇİN TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Bazı suçlarda adli sicilden ve arşivden silinme işlemi 5 yıl, 15 yıl ve ya 20 yıldır.

AKSİ TAKDİRDE ADLİ SİCİL KAYDINI VE ARŞİV KAYDINI YUKARIDA BELİRTİLEN ÇERÇEVEDE SİLDİRMEYENLERİN GÖREVE BAŞLATILMASI ZOR GÖZÜKMEKTEDİR. BU DURUMDA OLUPTA ADLİ SİCİL KAYDI VE ARŞİV KAYDI YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE GÖRE OLANLARIN SİLME İŞLEMİ YAPMADAN TERCİH YAPTIKLARI TAKDİRDE KAMUYA YERLEŞTİRME DE BİR HAK OLDUĞUNDAN TEKRARDAN KAMUYA YERLEŞME İMKANI MEVCUT KANUNA GÖRE BULUNMAMAKTA OLDUĞUNDAN GEREKLİ OLAN BU DUYURUMUZA GÖRE İŞLEM YAPMALARI ELZEMDİR.

BU DURUMDA OLANLAR HAK SAHİBİ OLDUKTAN SONRA TERCİHLERİNİ YUKARIDA BELİRTİLEN MENNU HAKLARININ İADESİNİ ALDIKTAN SONRA YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 2828 sayılı Kanuna eklen yeni düzenlemelere göre hak sahiplerinin kamuda istihdamı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına BAŞVURUSU SÜRESİ istihdam hakkı olacak şekilde YURTTAN AYRILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 yıl olup, BAŞVURDUKTAN SONRA TERCİHLERİ HER ZAMAN SAKLIDIR. Dolayısıyla tercihlerini kullanmada süre kısıtlılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle ASH Bakanlığına başvurduktan sonra tercihlerini memnu haklarının iadesi sonrasında da yapabilirler.

Bu durumda olan kardeşlerimizin tercihlerini yapmadan bu bilgilendirmeye göre adım atmaları gerekmektedir.

!!!TERCİH YAPMADAN MUTLAKA DANIŞINIZ!!!

Bilgilerinize…

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı