18 Yaşından Önce Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Kardeşimizin Davasını Kazandık.(2828 s. K. Ek-1 md.)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek-1 maddesine göre, 18 Yaşından Önce Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Kardeşimizin Kamuda Memur Olması İçin Hak Sahipliği Davasını Kazandık.

Derneğimiz Avukatı Sevcan ÖZDEMİR tarafından kazanılan;

MAHKEME KARARI

Mahkeme Kararı

Av. Sevcan ÖZDEMİR’in iletişim bilgileri Web sitemizin HUKUK bölümünde mevcuttur.